Ga naar de inhoud

Certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied in Oost Gelre

Stadspark.

Op woensdag 13 oktober 2021 krijgen deelnemers van de aanpak ‘Veilig Buitengebied’ het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB) uitgereikt. De gemeente Oost Gelre is één van deze deelnemers. Het KVB toont aan dat het buitengebied van Oost Gelre zich weerbaar maakt tegen criminaliteit door structurele publiek-private samenwerking. De samenwerking bestaat uit het delen van signalen, het bespreken van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen.

Het certificaat wordt uitgereikt door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

‘Veilig Buitengebied’ is een publiek-private samenwerking. Veel publieke en private partijen werken hier samen – onder leiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland – om het buitengebied een veilige plek te laten blijven om te wonen, werken en recreëren.

Blinde vlek

Het buitengebied is vaak een blinde vlek met betrekking tot toezicht en handhaving. Publiek-private samenwerking helpt volgens burgemeester Annette Bronsvoort die blinde vlek kleiner te maken. Over het proces Veilig Buitengebied zegt zij: “De deelnemende partijen zijn allemaal bereid geweest tijd en energie in de samenwerking te stoppen. We hebben elkaar beter leren kennen en we zien dat samenwerking nodig is om te zorgen dat ons buitengebied een veilige plek blijft om te wonen, werken en recreëren.”

Groot maatschappelijk belang

Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland: “Een veilige leef- en woonomgeving is een zaak van ons allemaal en van groot maatschappelijk belang dat we alle oren en ogen gebruiken in de strijd tegen ondermijning. In de Achterhoek zeggen we #KIEKUUT, niet alleen tegen inwoners en ondernemers, maar ook tegen de georganiseerde criminaliteit: jullie hebben niets in deze gemeente te zoeken.”

Samenwerkende organisaties

De publiek-private samenwerking bestaat uit: gemeente Oost Gelre, Omgevingsdienst Achterhoek, Liander, LTO Noord, Marienvelds Belang, DKK Gelderland, Stichting Marke Vragenderveen, Politie, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Omgevingsdienst Achterhoek, de gezamenlijke dorpsbelangenorganisaties in Oost Gelre, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. Al deze organisaties ontvangen een certificaat om de samenwerking te onderstrepen.

Wil je ook aan de slag met de aanpak Veilig Buitengebied? Een team van regionaal opererende CCV-adviseurs zorgt voor deskundige begeleiding gedurende het hele traject: van het opzetten van de publiek-private samenwerking tot de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat Lokale Veiligheid, telefoon 030 751 67 99, e-mail lokaleveiligheid@hetccv.nl. Zij helpen je graag verder.