Ga naar de inhoud

Bijeenkomst voor scholen over wapens en jongeren in Smallingerland

Klas met studenten - illustratie bij nieuwsartikel van het CCV.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseerde op 4 november 2021 samen met de gemeente Smallingerland, politie en de Stichting School en Veiligheid een bijeenkomst voor scholen over wapens en jongeren. Er werd gesproken over waar de scholen tegenaan lopen in de praktijk en ook spraken de scholen onderling over hun eigen aanpak.

Het doel van de bijeenkomst in Smallingerland was om kennis uit te wisselen, de verschillende betrokken partijen te verbinden en veiligheidsplannen om te zetten in concrete acties. CCV-adviseur Marike van Deventer benadrukte dat het belangrijk is dat intern bij scholen de neuzen dezelfde kant op staan. Dan weet iedereen wat hij of zij moet doen bij een incident. CCV-adviseur Nadina Perez sprak over de vernieuwde ‘Checklist invoering controle op wapenbezit scholen’ van Bureau Beke.

Incidenten

In Smallingerland hebben diverse wapen gerelateerde incidenten plaatsgevonden. Dat was voor de gemeente aanleiding om meer te doen aan preventie. Mark de Vrij, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid bij de gemeente Smallingerland: “In december 2020 was er een steekincident, waarbij een jongere uit Smallingerland is omgekomen. Enige tijd later had de burgemeester een gesprek met de ouders van een jongen die veroordeeld is voor het gebruiken van een mes bij een overval. Deze ouders wilden graag naar buiten treden met hun verhaal om anderen te laten weten dat het iedere ouder kan overkomen. Want het gebeurt niet alleen bij ouders die aan de onderkant van de samenleving functioneren, maar ook in de betere kringen kan je kind negatief beïnvloed worden door zijn omgeving.”

Domein overstijgend

Het verbinden van verschillende partijen ziet De Vrij als belangrijk speerpunt. “Iedereen is altijd druk bezig met het behalen van zijn eigen thema. Zo werkt dat binnen een gemeente en zo werkt dat bij veel scholen ook. In het scholenoverleg hebben we met elkaar afgesproken dat we de thema’s zorg, preventie en veiligheid meer met elkaar in verbinding proberen te brengen. Je kunt met preventiemaatregelen een hoop doen om het wapengebruik bij jongeren tegen te gaan. Maar je kunt vanuit de zorg ook kijken hoe je de jongeren kunt helpen om dat niet meer te doen.”

Communicatie

De manier waarop diverse media berichten over wapenincidenten op scholen, zorgt bij sommige scholen voor koudwatervrees. Tijdens de bijeenkomst van 4 november werd ingegaan op de communicatie naar buiten toe wanneer een wapenincident heeft plaatsgevonden op de school. De Vrij: “Binnen de gemeente gaan we kijken hoe we scholen hierbij kunnen faciliteren.”

Bijeenkomsten over aanpak van wapenbezit op scholen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft in 2021 een aantal presentaties aan scholen over het voorkomen van incidenten met wapens. De scholen krijgen handvatten om wapens op scholen te voorkomen en incidenten met wapens tegen te gaan, zoals het uitvoeren van kluisjescontroles. Ook wordt er kennis tussen de deelnemers uitgewisseld. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Actieplan Wapens en Jongeren en vinden plaats op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit actieplan ging eind 2020 van start.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV ontwikkelen en onderhouden – in samenspraak met diverse partners – de toolbox Wapens en jongeren met informatie en best practises van instrumenten om wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan.