Ga naar de inhoud

VR-films over LVB en huiselijk geweld nu gratis te gebruiken

vrouw kijkt door VR-bril. Illustratie bij CCV-nieuwsbericht.

De virtual-reality (VR) simulaties over leven met een licht verstandelijke beperking (LVB) en huiselijk geweld worden sinds kort door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) aangeboden via een gratis toegankelijk platform. Zo kunnen professionals ervaren wat het betekent om te leven met LVB of huiselijk geweld.

Mensen die een LVB hebben, zijn in de strafrechtketen oververtegenwoordigd. Daarom werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met verschillende partners om meer draagvlak te creëren voor deze groep. Maar ook om partners bewuster te maken van de impact die een LVB kan hebben. In dit kader ontwikkelde het ministerie een VR-simulatie.

VR-simulatie over LVB of huiselijk geweld

Wil je gebruik maken van de VR-simulatie over LVB of huiselijk geweld? Ga dan naar het gratis toegankelijke platform binnen de META-omgeving van de Oculus Quest 2. Je komt er via de META-browser in de VR-bril en door vervolgens naar www.ccv-vrsimulatie.nl te gaan. Via dit CCV-platform kunnen onder meer de 2 VR-simulaties worden bekeken en worden gebruikt in het werkveld.

Heb je vragen over deze simulaties? Neem contact op met Frannie Herder, frannie.herder@hetccv.nl of Nicole Langeveld, nicole.langeveld@hetccv.nl.