Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden veiligheid en zorg

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

Samenwerken over de domeinen van Veiligheid en Zorg heen is uitdagend en soms ook best lastig. Daarom heeft het CCV een Wall of Connection. Om te laten zien hoe anderen de samenwerking oppakken en inkleuren.

Naar de Wall of Connection

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens. Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. Zorg en Veiligheid hebben elkaar nodig. Repressie alleen is vaak niet de beste oplossing, zorg aan de voorkant of zorg en repressie gezamenlijk zorgen voor het beste en een blijvend resultaat. In deze vijfde Geweld hoort nergens thuis (GHNT) podcast spreken de beide bestuurders met elkaar over integrale sturing: de samenwerking tussen Zorg & Veiligheid.

Luister naar de podcast

De video en factsheet zijn gemaakt voor professionals die in hun werk te maken krijgen met ex-partner stalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen.

Beschrijving

De aanpak ex-partner stalking heeft als doel: tijdige herkenning, risico’s juist inschatten, juist beoordelen en prioriteren en adequaat reageren in een gezamenlijke stalkingsaanpak.

De video brengt het ideale werkproces in beeld van ketenpartners. De film maakt het belang inzichtelijk van de op elkaar afgestemde werkprocessen en de diverse fases in het ketenwerkproces, waarbij het uitgangspunt is de hoog risico score bij de Screening Assessment for Stalking and Harassment (SASH).

In de factsheet zijn de drie fasen van de ketenaanpak uitgewerkt. Per fase zijn de verschillende stappen uitgetekend in een soort flowchart.

Bekijk de video: youtu.be

Organisatie

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid

Gerelateerd