Ga naar de inhoud

Voorbeelden werkvormen

Met werkvormen stroomlijn je het proces om te komen tot een succesvolle wijkaanpak. De meeste werkvormen vanuit Design Thinking zijn nog niet vertaald naar de veiligheids- en leefbaarheidspraktijk. Voor de fictieve casus 'Molenwijk' werkte het CCV een aantal werkvormen kort uit.

Woonwijk in Nederland.

Bij elke werkvorm staat hieronder onder meer een korte omschrijving, de opbrengst, groepsgrootte en tijdsinschatting. Elke werkvorm vraagt natuurlijk om een aanpassing aan de situatie in de betreffende wijk én de wijkwensen die er leven.

Natuurlijk helpt het CCV graag bij de uitwerking van deze en andere werkvormen of bij het kiezen van werkvormen bij jouw specifieke casus. Neem daarvoor contact op met Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl, 06 25 12 96 40.

Gebruikte werkvormen bij de casus ‘Molenwijk’

Sprint 1: Onderzoek en praat als Socrates, Praktijksafari.
Sprint 2: ‘Hoe is het werkelijk met jou’ (empathie kaart), Toon me je leven.
Sprint 3: Teken de ‘klantreis’, Samen gedragen beslissingen nemen.
Sprint 4: ‘Kijk door de bril van’, ‘Hoe zouden … dit oplossen’.
Sprint 5: Scenario’s in een bordspel, Interactie in een rollenspel.
Sprint 6: Sabotagesessie, A/B testen.
Sprint 7: ‘Ik hou van, ik wens, ik vraag me af…’, ‘Aanname-analyse’.

SprintMethodeToelichtingOpbrengstDeelnemersGroepTijd
  1Onderzoek en praat als SocratesDenkgesprek waarin deelnemers onderzoeken wat ze denken en waarom ze dat denken.Inventarisatie van de situatie. Het probleem en de impact van de hoofdvraag is helder.Beleidsambtenaren 3 tot 12 personen ± 1,5 uur
1Praktijksafari Deelnemers anders leren kijken naar een wijk.Situatie vanuit een ander perspectief begrijpen.Beleidsambtenaren 5 tot 10 personen ± 2,5 uur  
2Hoe is het werkelijk met jou (empathiekaart) Van personen wordt onderzocht wat zij denken, horen, zien, zeggen en doen. Waar zit de pijn en waar de winst van het huidige gedrag? Verdiepende doelgroepanalyse door je in te leven in hun context, gedrag, gevoelens en motivatie.Bewoners en drugscriminelen 2 tot 3 personen kan eventueel ook 1 op 1 in combinatie met interviewen.± 30 tot 60 min
2Toon me je levenDeelnemers krijgen enkele gevarieerde onderzoeksopdrachten mee om in hun eigen context uit te voeren.Meer inzicht in de ervaringen, wensen, gewoonten en gedrag van deelnemers.Bewoners, jongerenwerkers, drugscriminelen Individuele opdracht 6 dagen (per dag ± 20 min per opdracht) 
3Teken de ‘klantreis’ Er wordt een schematische visualisatie gemaakt van de reis die jongeren afleggen naar de drugshandel.Visuele weergave van de ervaring van de doelgroep tijdens hun handeling.Drugscriminelen 4 tot 6 personen ± 120 tot 240 min 
3Samen gedragen beslissingen nemen Verschillende opties in een groep bespreken aan de hand van meerdere criteria en zo tot gedragen keuzes komen.Tot een besluit komen.Beleidsambtenaren OOV, wijkteam, wijkagent 3 tot 7 personen± 120 tot 240 min 
4‘Kijk door de bril vanEen creatieve methode die mensen vanuit verschillende perspectieven laat nadenken over mogelijke verbeteringen van een product, interventie of dienst. Een overzicht aan oplossingen of verbeteringen vanuit een bestaand frame.Jongerenwerkers, wijkagent, wijkteam, wijkmanager, beleidsambtenaren OOV 2 groepjes van 4 tot 5 personen ± 120 min 
4‘Hoe zouden … dit oplossen’Een confronterende manier om tot nieuwe ideeën te komen.Nieuwe creatieve ideerichtingen voor de oplossing.Jongerenwerkers, wijkagent, wijkmanager 5 personen± 120 min 
5Scenario’s in een bordspelHet stap voor stap verkennen van een (gewenst) zorg- of dienstverleningsproces door het als een bordspel uit te spelen.Het is in detail duidelijk welke consequenties bepaalde inhoudelijke en praktische keuzes met zich meebrengen.Beleidsmedewerkers, wijkteam 5 personen ± 120 tot 240 min 
5Interactie in een rollenspelHet verkennen en testen van nieuwe interactiemomenten door die te oefenen in een rollenspel.Inzicht hoe je in verschillende scenario’s handelt als professional.Wijkteam, jongerenwerkers, wijkagent 3 tot 5 personen± 120 tot 240 min 
6Sabotagesessie Een werkvorm waarbij mensen met enige humor verkennen waar de belangrijkste problemen zitten om iets te veranderen of te implementeren. Inzicht in de weerstand van het prototype en activiteiten bedenken om hier iets aan te doen.Jongerenwerkers, bewoners, wijkagent, wijkmanager, beleidsambtenaren OOV 3 tot 6 personen ± 120 tot 240 min 
6A/B testen Een aanname te herzien of 2 varianten te vergelijken (in termen van kwaliteit of kwantiteit) om erachter te komen wat de voorkeuren zijn.Feedback op het prototype (de meeste mensen vinden het makkelijker om feedback te geven bij het vergelijken van 2 opties).Bewoners, beleidsambtenaren OOV 1 tot 2 personen ± 15 min 
7‘Ik hou van, ik wens, ik vraag me af..’ De methode dwingt om op een constructieve manier feedback te ontvangen.Weten wat er verbeterd kan worden, weten wat goed werkt en acties nemen op volgende stappen.Bewoners, drugscriminelen, wijkagent, wijkmanager, jongerenwerkers 3 tot 5 personen ± 60 tot 90 min
7‘Aanname-analyse’Een probleem vertalen naar een oplossing die rekening houdt met zowel de behoeften van de leef- als de systeemwereld.Inzichtelijk hebben waar de grootste onzekerheden en risico’s liggen.Jongerenwerkers, bewoners, wijkagent, wijkmanager,  beleidsambtenaren OOV 1 tot 4 personen ± 60 tot 120 min