Ga naar de inhoud

Stijlwijzer Handhaving

Wat is jouw handhavingsstijl? Ben je pragmatisch of principieel? Ben je eerder bestraffend dan belonend?

3 boa's lopen door een park

Met de Stijlwijzer Handhaving ontdek je binnen 15 minuten welke handhavingsstijl jouw voorkeur heeft.

Jouw handhavingsstijl

Als handhaver zorg je ervoor dat mensen zich aan de regels houden. De manier waarop je dit doet, hangt onder meer af van de organisatiecultuur, het onderwerp van overtreding, de norm die overtreden wordt, de mate van naleving, de doelgroep en allerlei omgevingsfactoren. Ook wat er maatschappelijk geaccepteerd is, speelt een rol. Om effectief op te treden tegen regelovertreders is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen opstelling en gedrag.

Jouw stijl

Verleiden kan een effectieve strategie zijn. Met name bij preventie. Bij verleiden beloon je goed gedrag, zoals bijvoorbeeld het uitreiken van Bob-sleutelhangers aan bestuurders bij alcoholcontroles. Ook het stimuleren van nalevingsgedrag door het verstrekken van subsidie bij de invoering van een nieuwe maatregel, is een vorm van verleiden.

In het geval van afschrikken, richt de handhaving zich op het afdwingen van naleving door (het dreigen met) bestraffing van slecht gedrag. Ook met fysieke maatregelen kun je potentiële overtreders afschrikken. Zoals drempels binnen de bebouwde kom.

Een principiële opstelling houdt in dat overtreders koste wat het kost moeten worden gestraft. Vergelding staat daarbij centraal. De aanpak is in dit geval uniform, dat wil zeggen: op overtreding volgt altijd eenzelfde straf, ongeacht dader of omstandigheden.

Een pragmatische benadering laat meer ruimte voor een flexibele aanpak die oog heeft voor wat praktisch haalbaar en binnen de gegeven omstandigheden zinvol is. Als handhaver bekijk je per geval en per situatie welke opstelling de juiste is. Gaat het vooral om het bevorderen van naleving, om het scheppen van draagvlak door de regels uit te leggen? Of is de fase van voorlichting allang gepasseerd en zijn juist principiële sancties gewenst?

Bij het dilemma ‘overheid of ‘nevenheid’ gaat het om een bovengeschikte of nevengeschikte opstelling van de overheid. Is een positie boven de burger gewenst om de naleving van wet- en regelgeving af te dwingen en zo de samenleving te beschermen?

Of kies je als handhavende instantie voor een positie van ‘nevenheid’ waarbij je naast burgers gaat staan om wetten en regels uit te leggen en hen zo in staat stelt regels na te leven? In het geval van ‘nevenheid’ is het beleidsdoel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en samenleving of zelfs een eigen verantwoordelijkheid van burgers.

De Stijlwijzer Handhaving

Na het beantwoorden van 40 vragen geeft de Stijlwijzer Handhaving je inzicht in je eigen handhavingsstijl. Het kan ook worden ingezet om een evenwichtig handhavingsteam samen te stellen, opleidingsplannen op te stellen, nieuwe medewerkers te werven of optimale samenwerkingspartners te vinden.

Stijlwijzerspel ‘Wat voor handhaver ben jij?’

Hoe zorgen handhavers ervoor dat regels worden nageleefd? Om handhavers in opleiding te helpen, heeft het CCV het spel ‘Wat voor handhaver ben jij?’ ontwikkeld om tijdens een les op school te spelen.

De manier van handhaven kan verschillen en wordt ook wel een handhavingsstijl genoemd. In het stijlwijzerspel komen 6 handhavingsstijlen aan de orde. De handhavers in spe leren met het spel de verschillende stijlen kennen en ontdekken zo hun eigen voorkeursstijl. Je kunt meerdere rondes spelen met behulp van de verschillende voorbeeldcasussen.

Als handhavers inzicht hebben in hun eigen opstelling en gedrag, kunnen ze effectiever optreden tegen regelovertreders.

Het stijlwijzerspel bestaat uit:

  • Spelregels
  • Casuskaarten (4x)
  • Werkblad
  • Stijlkaarten (6x)
  • Stijlkenmerkkaarten (18x)

Specificaties

  • Aantal deelnemers per set speelkaarten: 2 – 6
  • Geschatte speelduur: 1 a  1,5 uur voor de eerste ronde (per aanvullende ronde 30 a 45 minuten extra)

Prijs

  • € 9,95 per spel

Bestellen

Wil je dit spel bestellen? Stuur een mail met je naam, organisatie, adres en aantal gewenste spellen naar: info@hetccv.nl.