Ga naar de inhoud

Je hebt geweld gebruikt

Tijdens je werk als boa kan het zijn dat je geweld gebruikt. Hoe gaat proces van melden van geweld?

3 boa's lopen door een park

Tijdens je werk als boa kan het zijn dat je geweld gebruikt. Meld de feiten en omstandigheden altijd mondeling (telefonisch of fysiek) aan de hulpofficier van justitie (hovj). Stuur ook een e-mail met het ingevulde formulier ‘Geweldsaanwending boa’ naar de hovj en zet de direct toezichthouder van je eenheid in de cc.

De direct toezichthouder (dth) zet de schriftelijke melding in BVH en informeert de hovj of je bevoegd bent om geweld te gebruiken. De hovj toetst of het geweld professioneel en proportioneel is geweest. Er wordt of een geweldsmutatie of een geweldsregistratie gemaakt. Bij een geweldsmutatie kan de dth alsnog besluiten om een gesprek met je aan te gaan, het advies tot opschorting geven of het intrekken van je bevoegdheid. Je teamchef krijgt meldingen van de betrokken dth en houdt jou op de hoogte.

Proces van melden van geweld

  • De boa meldt de geweldsaanwending mondeling (telefonisch of fysiek) bij de hovj van het betreffende basisteam of functionele eenheid.
  • De boa e-mailt de i8-versie in Word, de schriftelijke melding, naar de hovj en tevens in cc aan de betreffende direct toezichthouder buitengewoon opsporingsambtenaren van de eenheid. Deze bijlage bevat de gegevens die noodzakelijk zijn om de i8-registratie te kunnen invullen en de uitslag van de RTGB-toets waaruit blijkt dat de boa op het moment van de geweldsaanwending bevoegd was om geweld te mogen gebruiken. In de e-mail zelf vermeldt de boa het telefoonnummer waarop de boa bereikbaar is.
  • De dth (tijdens kantooruren beschikbaar) voert de schriftelijke melding van de geweldsaanwending door een I8-vervolgregistratie in BVH in. De dth meldt aan de betreffende hovj of de boa bevoegd was op te treden voor het betreffende feit en of de boa bevoegd was om op te treden in het betreffende gebied.
  • De interne procedure, vastgesteld voor de politieambtenaar, wordt vervolgens gevolgd voor de afhandeling van de melding van een geweldsaanwending van de boa, te beginnen met de registratie of mutatie op te maken door een bij het hoofdincident betrokken politieambtenaar bij het incident.
  • Tijdens de procedure bij geweldsaanwending door een interne boa krijgt de teamchef meldingen via de betrokken hovj.
  • Met betrekking tot de voortgang van de procedure krijgt de dth (in plaats van de teamchef) deze meldingen bij geweldsaanwendingen door externe boa’s.
  • Waar bij geweldsaanwending door een executief politieambtenaar of een interne boa de teamchef zorgt voor de P-zorg en de leercirkel is deze rol bij een geweldsaanwending door een externe boa weggelegd voor de dth.