Ga naar de inhoud

Talkshow regio Noord-Holland

Op maandag 15 november vond de online talkshow ‘Crimineel verpand?’ plaats in de regio Noord-Holland. Deze talkshow werd georganiseerd door het CCV in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Inhoud

In deze aflevering gingen de tafelgasten onder leiding van Anton Jansen dieper in op bedrijfsverzamelgebouwen, die vaak een groot onderdeel uitmaken van bedrijventerreinen. Bedrijfsverzamelgebouwen hebben voordelen maar brengen ook risico’s met zich mee. Dit bleek onder meer uit de casus van de gemeente Heerhugowaard, die een bedrijfsverzamelgebouw sloot omdat er ondermijnende en criminele activiteiten werden gefaciliteerd. Er werd onder meer gesproken over de beweegredenen, het proces tot sluiting en de dilemma’s waar de betrokken partijen tegenaan liepen. Vanuit het ondernemersperspectief werd er gekeken naar de voordelen van bedrijfsverzamelgebouwen en de maatregelen die genomen kunnen worden om ondermijning te voorkomen of sneller te signaleren.

Als tafelgasten waren aanwezig:

  • Bert Blase, burgemeester gemeente Heerhugowaard
  • Marloes Bos, operationeel specialist bij de politie
  • Tom Gunther, bedrijfsmakelaar
  • Paul van der Weiden, adviseur CCV.