Ga naar de inhoud

Ordeverstoringen indelen in klassen

Er zijn verschillende vormen van ordeverstoringen. Je vindt ze op deze pagina.

Foto van zes mensen die bezig zijn met hun mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier Online ordeverstoringen.

Online bedreigingen, online oproepen tot demonstraties, gedeelde beelden die tot online onrust leiden, online acties tegen vluchtelingen. Al deze uitingen die op het internet gedaan worden, worden door de overheid onderverdeeld in 3 vormen.

  • Illegale content. Dit plaatsen is strafbaar. Voorbeelden van illegale content zijn fenomenen zoals kinderpornografie- en terroristische content.
  • Onrechtmatige content. Dit plaatsen kan mensen persoonlijk raken. Het is informatie dat door mensen op het internet wordt geplaatst, dat in strijd is met het recht, vanwege de schadelijke gevolgen ervan en/of omdat de belangen van anderen daardoor op ernstige wijze worden aangetast. Voorbeelden van onrechtmatige content zijn online bedreigingen, privacy-inbreuken of wraakporno.
  • Ongewenste content. Dit is niet strafbaar en niet onrechtmatig. Maar deze vorm van content kan wel vervelende gevolgen hebben voor een gemeente. Voorbeelden van deze ongewenste content is het plaatsen van ‘fake informatie’. Burgers kunnen hier onrustig van worden, wat effect kan hebben op de openbare orde.

ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix

Steeds vaker wordt gezien dat online opjutten en uitdagen leidt tot ernstige geweldsincidenten. Een voorbeeld hiervan zijn spanningen tussen drillrapgroepen en daaruit voortvloeiende verstoringen van de openbare orde en het geweld. Gemeente Amsterdam wil beter inzicht in hoe online groepsdynamiek kan leiden tot geweld op straat. Amsterdam startte een pilot met behulp van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime op om een online signaleringsmethodiek te ontwikkelen om opjutting en uitdaging te signaleren en te interpreteren. Daarna kunnen (preventieve) online interventies worden ingezet om geweld op straat te voorkomen. Lees meer over dit City Deal project in de database lokale cyberprojecten .