Ga naar de inhoud

Interventiematrix wapens en jongeren

In deze interventiematrix worden verschillende situaties beschreven en wat iedere partij kan doen.

Tiener met mes.

In de aanpak van het wapenbezit- en gebruik onder jongeren hebben verschillende partijen interventiemogelijkheden. Denk aan gemeenten, politie, OM, bureau Halt, scholen en anderen. In deze interventiematrix worden verschillende situaties beschreven en wat iedere partij kan doen.

De interventiematrix is net als het actieplan Wapens en Jongeren bedoeld voor situaties waarbij jongeren van 12 tot 23 jaar betrokken zijn. De matrix gaat van lichte naar ernstige situaties.

De matrix geeft de betrokken medewerkers inzicht in het totale ‘arsenaal’ aan mogelijkheden en is bedoeld om in een casus te komen tot een samenhangende aanpak. Doel van deze interventiematrix is ook het voorspelbaar maken van de aanpak van wapenbezit onder jongeren.

Voorkant interventiematrix wapenbezit en -gebruik onder jongeren 12-23 jaar - ter illustratie dossier Wapens en Jongeren van het CCV.

Wil je nieuwe aanwas bij een jeugdgroep of de doorgroei naar criminele netwerken voorkomen? Met het 7-stappenmodel werk je hier samen met je partners doelgericht aan. Bekijk hier de 7 stappen van het model. Wil je praktisch en direct aan de slag met het model? Download dan jouw exemplaar van het werkproces. Dit document bevat alle (extra) informatie en werkdocumenten die je nodig hebt bij het opzetten en uitwerken van een groepsaanpak.