Ga naar de inhoud

Inleveractie wapens 2021

In 2021 was er een landelijke inleveractie waarbij vooral jongeren werden aangemoedigd steekwapens anoniem in te leveren bij de politie.

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen.

Dit najaar is er daarom een landelijke inleveractie waarbij vooral jongeren worden aangemoedigd steekwapens anoniem in te leveren bij de politie. De inleveractie vindt plaats in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober.

Deelname aan wapeninleveractie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert de campagne en inleveractie. Minister Grapperhaus van dit ministerie en minister Dekker van Rechtsbescherming stuurden de burgemeesters op 10 mei een brief met informatie over de actie en een verzoek om deel te nemen. De focus ligt primair op het inleveren van steekwapens en nepwapens, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen ook vuurwapens aan de lokale reikwijdte toe te voegen. Logistieke zaken zoals de distributie van inlevertonnen worden op landelijk niveau verzorgd.

Draaiboek wapeninleveractie voor gemeenten

De landelijke inleveractie is een van de maatregelen uit het actieplan Wapens en Jongeren. Er is een draaiboek beschikbaar voor gemeenten die zich willen aansluiten bij het initiatief. 

In het draaiboek wordt kort en bondig, stap voor stap uiteengezet welke voorbereiding benodigd is om de inleveractie in samenspraak met de politie en het Openbaar Ministerie in de eigen gemeente te organiseren. De landelijke inleveractie zal gepaard gaan met communicatie, specifiek gericht op jongeren en hun sociale omgeving om hen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit. Medio juli zal op de website van het CCV een lokale toolbox met gratis communicatiemateriaal beschikbaar zijn voor de deelnemende gemeenten. Zie voor meer informatie de planning.

Planning wapeninleveractie op hoofdlijnen:

 1 juli 2021 Deadline aanmelding gemeenten via highimpactcrimes@minjenv.nl
20 juli 2021Lokale toolbox met communicatiemateriaal beschikbaar op site CCV
13 september 2021Start lokale en landelijke campagne
4-8 oktober 2021Distributie inlevertonnen
11-17 oktober 2021 Landelijke inleverweek (Week van de Veiligheid)
18-24 oktober 2021 Ophalen inlevertonnen en ingeleverde wapens
22 oktober 2021Persbericht met de landelijke resultaten van de inleveractie

Communicatiemateriaal inleveractie wapens 2021

De landelijke inleveractie wapens 2021 wordt zowel lokaal als landelijk met campagnemateriaal ondersteund. De primaire doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot 25 jaar. Zij worden niet alleen bewust gemaakt van de risico’s van wapenbezit, maar ook aangemoedigd hun wapen in te leveren.

Daarnaast is er materiaal beschikbaar voor de secundaire doelgroep: de sociale omgeving van de jongeren. Denk daarbij aan de school, het jongerenwerk en de ouders. Ook zij kunnen de norm uitdragen dat wapens niet normaal zijn in onze samenleving en het inleveren van wapens aanmoedigen.

Wapeninleveractie sleutelhangers - Illustratie in dossier wapens en jongeren van het CCV.

Het ontwerp van het campagnemateriaal sluit aan bij de belevingswereld van de primaire doelgroep, omdat rapmuziek bij hen populair is. De overkoepelende slogan luidt: Drop je knife en doe wat met je life. De lokale en landelijke campagne gaan van start op 13 september 2021, vier weken vóór de inleverweek, en lopen door tot en met 17 oktober.

Landelijke campagne

Het ministerie van Justitie en Veiligheid voert de landelijke campagne uit. Deze richt zich op de doelgroep in de gemeenten die zich opgegeven hebben voor de inleveractie. De campagne wordt ten eerste ingezet via YouTube en specifieke kanalen die populair zijn bij jongeren en ten tweede via social media als Snapchat, Instagram en Facebook. De online video die voor de campagne gemaakt is, kunnen gemeenten ook lokaal inzetten. De uitgebreide versie duurt 30 seconden. Daarvan afgeleid zijn twee kortere versies van 15 en 6 seconden. Op 13 september gaat de campagne van start. Ze loopt door tot aan het einde van de inleverweek op 17 oktober.

Op 13 september wordt een persbericht verspreid over de start van de campagne en op 11 oktober over de start van de inleverweek. Beide ministers zullen de campagne ook kracht bijzetten. Zo geeft minister Dekker voor Rechtsbescherming op 11 oktober het startschot voor de inleverweek. Daaraan voorafgaand zal een videoboodschap van minister Grapperhaus verspreid worden.

Lokale campagne

Gemeenten die deelnemen aan de landelijke inleveractie, voeren de lokale campagne uit. In deze toolbox is het communicatiemateriaal opgenomen dat zij hiervoor kunnen gebruiken. Gemeenten kunnen dit materiaal zelfstandig (zonder tussenkomst van het CCV) en voor eigen rekening laten drukken.

Open bestanden

Een deel van het campagnemateriaal bestaat uit open bestanden. Gemeenten kunnen deze naar eigen smaak aanpassen en een lokaal tintje geven, bijvoorbeeld door het eigen logo toe te voegen.

QR-code en digitale landkaart

Op het campagnemateriaal voor de doelgroep jongeren staat een QR-code. De QR-code verwees naar de landingspagina op de site van het CCV waar een digitale landkaart stond.

Op deze digitale landkaart stond welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie. Per gemeente werd bovendien op een plattegrond aangegeven waar de inleverpunten waren onder vermelding van het adres en de openingstijden. De landkaart had een zoekfunctie op gemeenten.

Vragen over de campagne zijn welkom. Mail: highimpactcrimes@minjenv.nl.