Ga naar de inhoud

Minderjarige kinderen kunnen tezamen met andere omstandigheden leiden tot afzien van sluiting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 28 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2912

De aanwezigheid van minderjarige kinderen is op zichzelf geen bijzondere omstandigheid, maar dit kan tezamen met gezondheidsproblematiek en ontbreken van verwijtbaarheid wel tot het oordeel leiden dat de burgemeester had moeten afzien van sluiting.