Ga naar de inhoud

Maximale sluitingstermijn is onevenredig vanwege ingrijpende gevolgen van de sluiting

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2879

Er zijn meerdere aanwijzingen die erop wijzen dat de inwonende zoon betrokken is bij georganiseerde drugshandel in of vanuit de woning. De burgemeester besluit daarom de woning voor 12 maanden te sluiten. Het gemeentelijke beleid schrijft voor dat sluiting van 12 maanden mogelijk is als er sprake is van een combinatie van indicatoren die opgenomen zijn in het beleid. In dit geval is er slechts sprake van 1 indicator (verwijtbaarheid).

Daarnaast moet er volgens het beleid maatwerk worden geleverd. De Afdeling oordeelt dat de burgemeester in dit geval niet had mogen kiezen voor de maximale sluitingstermijn van 12 maanden. Hierbij spelen de gevolgen van de sluiting voor de gezondheid van de ouders van de zoon een belangrijke rol. Uit meerdere verklaringen van de huisarts blijkt dat de ouders zowel mentaal als fysiek in slechte staat zijn en dat zij een zwervend bestaan leiden sinds zij gedwongen het huis uit moesten.

De Afdeling acht een sluitingstermijn van 6 maanden in dit geval passender dan de gekozen termijn van 12 maanden.