Ga naar de inhoud

De bewoners waren op de hoogte van de activiteiten van de schoonzoon

beeld van vrouwe justitia tegen een blauwe achtergrond

ABRvS 23 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:553

Na aantreffen van een 7,5 kg hasj en verscheidene verboden wapens besluit de burgemeester om de woning te sluiten voor twintig weken. Ten tijde van de politie-inval waren de bewoners op vakantie. De aangetroffen drugs blijkt van de schoonzoon en zowel de bewoners als de schoonzoon geven aan dat de bewoners geen weet hadden van de drugs die werden opgeslagen in de woning. Daarnaast voeren de bewoners aan dat zij kampen met ernstige gezondheidsproblematiek en dat het voor hun niet mogelijk is om tijdelijke passende woonruimte te vinden, ook vanwege de situatie rondom het coronavirus. De Afdeling oordeelt echter dat het niet aannemelijk is dat de bewoners niet op de hoogte waren van de activiteiten van hun schoonzoon. De ruime hoeveelheid drugs werd op een plek in het plafond bewaard waar de schoonzoon niet gemakkelijk en onopgemerkt bij kon, de schoonzoon beschikt niet over een huissleutel en in 2019 is al eerder een melding geweest over het vermeende gebruik van de woning als opslagplek. De Afdeling oordeelt daarnaast dat de bewoners niet aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is van een zodanige medische problematiek, dat zij niet tijdelijk in een andere woning kunnen verblijven. De burgemeester heeft daarnaast toegelicht dat in de gemeente en nabije omgeving sprake is van voldoende woningaanbod. De Afdeling verklaart het hoger beroep daarom ongegrond.