Product toegevoegd aan winkelmand

Over het CCV


Visie en ambities: koersen op relevantie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die partijen in het veiligheidsdomein en veiligheidsprofessionals helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken. Het CCV is ervan overtuigd dat iedereen kan bijdragen aan een veiliger Nederland – en dat de consument van veiligheid ook steeds meer producent van veiligheid is. Omdat voorkomen beter is dan genezen, blijven we ons inzetten voor datgene waarin we oprecht geloven: veiligheid en leefbaarheid maken we samen. 

Het CCV in opdracht

Naast de opdrachten gefinancierd uit de instellingssubsidie van het ministerie Justitie en Veiligheid, die we beschrijven in onze programmering, bieden we ook maatwerk. In dat geval geven we oplossingen die inzetbaar zijn voor uw specifieke vraag, bijvoorbeeld procesbegeleiding, alliantievorming, effectmeting en evaluaties. Meer informatie over hoe het CCV in opdracht werkt, vindt u hier.

Koersen op relevantie

We staan in open communicatie met de snel veranderende wereld om ons heen en zijn een lerende organisatie die voortdurend wil verbeteren. Daarom hebben we, met hulp van onze klanten en opdrachtgevers, onze visie en ambities voor de komende jaren vastgelegd in het strategische document: Koersen op Relevantie - het CCV in 2020

Hoofdthema’s CCV 2018-2020

 • High Impact Crimes
 • Zorg en veiligheid
 • Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
 • Leefbaarheid
 • Criminaliteit in en tegen bedrijfsleven
 • Integraal Veiligheidsbeleid
 • Cybercrime

Deze thema’s krijgen binnen het CCV extra aandacht en worden integraal en afdeling overstijgend opgepakt. Op deze wijze kunnen dwarsverbanden worden gelegd die anders mogelijk niet aan het licht zouden komen. Om onze ambities te realiseren gaat het CCV uit van de wensen van onze klanten en opdrachtgevers. 

Onze ambities

Onze ambities voor de komende jaren zijn als volgt samen te vatten.

 • Het CCV staat bekend als de autoriteit op het gebied van criminaliteitspreventie.
 • Het CCV kent een groot draagvlak bij private, publieke en semipublieke partijen en brengt deze partijen samen.
 • Het CCV is de gewaardeerde en natuurlijke partner voor het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Het CCV werkt als een professionele, open organisatie vanuit de kernwaarden: deskundig, transparant, betrokken, integer en nieuwsgierig.