Product toegevoegd aan winkelmand

Over het CCV


Statuten

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven.

Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Veiligheid maken we samen met onze partners en in nauwe samenwerking met andere (publieke en private) partijen. We doen dat op transparante en doelmatige wijze. In onze statuten vindt u de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze organisatie.