Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar blogoverzicht

Sekswerk is een volwaardig beroep

Door: Rodney Haan, CCV-adviseur

De afgelopen twee weken was ik druk bezig mijn moeder ‘virusvrij’ en in alle rust naar het verzorgingshuis te verhuizen. Op de dag dat de verhuizing afgerond was, sloten de deuren van het verzorgingshuis zich voor mij. Bezoek is even uit den boze in deze onzekere coronatijden.

Dan maar aan het werk. De laatste spullen en de laptop op kantoor halen, afspraken afzeggen, overlegstructuren inrichten met Skype en Microsoft Teams en telefoontjes plegen. Dit alles vanuit huis, dat nu de ‘hub’ geworden is in het verbinden van mensen. Op afstand verbinden, dat wel. Het is te doen. Eerst onwennig, maar de dagelijkse routine wordt verrassend snel opgepakt. Door alle CCV’ers en externe partners overigens. Gelukkig, want ook op afstand is er veel werk te verzetten. Dat geldt echter niet voor iedereen.


Foto: In hoeverre deze pandemie de seksbranche treft, is lastig in te schatten

Geen werk voor sekswerkers

Zo ongeveer tegelijk met de ‘bezoekstop’ voor verzorgingstehuizen, deelde het kabinet mee dat scholen en horeca gesloten werden. Ook de seksbedrijven zouden per direct hun deuren tijdelijk moeten sluiten. Voor veel tegenstanders van commerciële seks een zegen, maar niet voor wie op zoek is naar vertier in deze onzekere tijden. En zeker niet voor de sekswerker zelf. Die kan niet op afstand werken, maar moet wel het dagelijks brood en de huur of hypotheek betalen. Ik las al over initiatieven waarbij geld ingezameld wordt voor sekswerkers die nu zonder inkomsten zitten. De teller stond enige dagen geleden op €10.000. Heel fijn, maar niet genoeg om de huur en boodschappen voor meer dan 10 sekswerkers te betalen, vrees ik.

Uit beeld

“De sekswerker is zzp’er, dus die kan gebruikmaken van de regeling voor zzp’ers”, hoor ik om mij heen. Maar wil de sekswerker dit wel? Kan dat überhaupt? Ik vrees dat veel sekswerkers willen blijven werken en hun werkzaamheden pijlsnel verschuiven naar het ‘ondergrondse’ circuit. Zeker als er geen partner is die wel nog kan rekenen op inkomsten uit zijn of haar werk. Daar waar het sekswerk verschuift naar niet-vergunde prostitutie, verdwijnt de zorg voor de sekswerker helemaal uit beeld. Ik ben er niet gerust op, maar kan het tot op zekere hoogte begrijpen. Een sekswerker is immers ondernemer, dus die zoekt ook mogelijkheden om aan het werk te blijven.

"Ik vrees dat veel sekswerkers willen blijven werken en hun werkzaamheden pijlsnel verschuiven naar het ‘ondergrondse’ circuit."

Klap voor seksbranche

Het stigma dat op dit werk ligt, geeft echter niet bepaald de beste uitgangspositie om aan het werk te blijven. Een sekswerker heeft immers intiem contact en juist dat moeten we vermijden. Ook een sekswerker zit niet te wachten op een virus door intiem contact. De Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven heeft al aangegeven dat zij het onverantwoord vindt om door te werken. Ook daar is de gezondheid de drijfveer om, tijdelijk, ieder contact te vermijden. Seks op anderhalve meter afstand is immers onbegonnen werk. De vraag is echter wat te doen als een deel van het inkomen verdwijnt. In hoeverre deze pandemie de seksbranche treft, is lastig in te schatten. Maar zoals de klap aankomt bij de horeca, zal deze ongetwijfeld ook een stevige impact hebben op de ondernemer in de seksbranche en de individuele sekswerker.

Positief in bizarre tijd

Ondertussen gaat het reguliere leven door en worden de Kamervragen over de stand van zaken over prostitutiebeleid gewoon beantwoord. Ik vind het hoopvol om in de antwoorden te lezen dat de destigmatisering van het sekswerk serieus genomen wordt. Het kabinet ziet zelf ook dat het stigma op dit werk moet verdwijnen. Inmiddels is er een eerste congres over destigmatisering georganiseerd. Dit is een zeer goede eerste stap. Om hierop door te pakken, roep ik iedereen op om in deze crisis ook met de sekswerkers rekening te houden. Behandel deze mannen en vrouwen als een volwaardige beroepsgroep, als ondernemers en zzp’ers die hulp nodig hebben. Vooral nu. Wie weet brengt deze bizarre tijd dan ook iets positiefs: een bredere acceptatie van het beroep sekswerker.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid