Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar blogoverzicht

Transnationale kinderbescherming nodig tegen criminele uitbuiting

Defence for Children – ECPAT en het Leger des Heils onderzochten de bescherming van alleenstaande rondreizende kinderen. Ze concluderen dat deze kinderen waarschijnlijk slachtoffers zijn van criminele uitbuiting. Transnationale hulp is volgens Defence for Children – ECPAT en het Leger des Heils dan ook hard nodig.  

Alleenstaande en rondtrekkende Oost-Europese kinderen die zich schuldig maken aan diefstal of bedelarij zijn een fenomeen dat sinds 2007 in Nederland wordt gesignaleerd. Veel van deze kinderen geven bij de politie en jeugdbescherming aan dat zij Roma zijn. In 2016 werden in totaal 252 Oost-Europese kinderen aangehouden voor delicten als winkeldiefstal, zakkenrollerij, babbeltrucs en woninginbraak.

Opvallende uitkomsten

In hun onderzoek volgden Defence for Children-ECPAT en het Leger des Heils 19 casussen. Waar mogelijk deden zij dit vanaf het moment van aanhouding door de politie tot en met de beëindiging van de kinderbeschermingsmaatregel. Hieruit blijkt dat hoewel sinds 2015 de identificatie van deze kinderen als mogelijke slachtoffers van mensenhandel is verbeterd, de verspreiding van kennis over en de aanpak van dit fenomeen blijvende aandacht vraagt. Dit geldt ook voor de ketenaanpak van zorg- en veiligheidspartners.

Geen effectieve bescherming voor kinderen 

Uit hun onderzoek blijkt verder dat een kind in de meeste gevallen terugkeert naar de ouders en het land van herkomst zonder dat zijn situatie verbetert. Het kind blijft daarmee kwetsbaar voor criminele uitbuiting en krijgt dus geen effectieve bescherming. Duidelijk wordt ook dat in deze zaken verschillende belangen spelen vanwege een samenkomst van het (jeugd)strafrecht, kinderbescherming en vreemdelingenrecht. Het belang van het kind moet in al deze processen meer centraal komen te staan en gaat verder dan enkel opsporing en vervolging van de mogelijke mensenhandelaar. De jeugdbeschermer moet de bewaker zijn van dit (brede) belang van het kind, zo vinden Defence for Children-ECPAT en het Leger des Heils.  

Handreikingen

Naar aanleiding van het onderzoek ontwikkelden Defence for Children – ECPAT Nederland en Leger des Heils basis van het VN-kinderrechtenverdrag handreikingen voor de jeugdbeschermers om het belang van het kind af te wegen en te bepalen, als ook om samen met ketenpartners de bescherming van rondtrekkende Oost-Europese kinderen te verzekeren over verschillende landsgrenzen heen.

Meer informatie: Defence for Children - Transnationale kinderbescherming nodig tegen criminele uitbuiting

  • Bron: Defence for Children – ECPAT  

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid