Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar blogoverzicht

Leer elkaar vroegsignaleren

Een professional uit het sociaal domein met een achtergrond in hulpverlening, ziet andere signalen dan een professional met een handhavingsbril. Daarom gaat het expertiseteam in Nederweert samen met elkaar op stap in de wijk en leren ze elkáár (vroeg)signaleren.

CCV-adviseur Gisèle Bool ging in gesprek met Harold van der Haar en Chris Hodenius. Chris is aandachtsfunctionaris in de gemeente en aanspreekpunt voor situaties van multiproblematiek. Harold werkt als leefbaarheidsregisseur. 

Foto vlnr: Harold van der Haar, Robin Sijben (Woningvereniging Woonik Nederweert) en Chris Hodenius

Een milieuboa die op een boerderij komt, valt andere dingen op dan een collega uit het sociaal domein. Een dode koe kan een reden voor hem zijn een boete uit te schrijven, terwijl er ook een roep om hulp achter kan schuilen. En dus juist een reden zijn om door te vragen bij de boer hoe het gaat.​

Buurtkeet voor laagdrempelig contact

Wekelijks staan de leefbaarheidsregisseurs met hun buurtkeet in de wijken van Nederweert. De buurtkeet is een soort van 'mini-gemeentehuis' waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen met zorgen, vragen, initiatieven, hulp en ondersteuning. Harold staat in de wijk Leveroy en maakt na afloop altijd een vast rondje in de wijk met de wijkagent, aandachtsfunctionaris, collega's met een sociale/hulpverleningsachtergrond, boa of groenopzichter. "Je komt zo in de haarvaten van een dorp terecht en weet wat er speelt en waar mensen zich zorgen om maken. We wijzen elkaar op signalen en zien problemen in een vroeger stadium", vertelt Harold.

"We kunnen lezen en schrijven met elkaar en elkaars werk overnemen.”

Vroegsignalering​

“Ieder signaal is een signaal”, legt Chris uit. "Dat is de aanpak van het expertiseteam dat al vroeg onderbuiksignalen bespreekt en bij elkaar checkt. “Anders kun je niet optreden en preventief werken." Het team werkt vaak in duo’s. Bemoeizorg en handhaving gaan bijvoorbeeld samen op pad en maken direct afspraken over de zaken die ze tegenkomen.

In het 3-wekelijks overleg monitoren ze de voortgang. “Dreigt er bijvoorbeeld een uithuiszetting, dan springen we (woningbouwconsulent en leefbaarheidsregisseur) direct in de auto. We rijden naar iemand toe en proberen het gesprek aan te knopen en oplossingen te zoeken”, vertelt Harold.

Het aantal uithuiszettingen is dan ook laag in Nederweert. Daarnaast vervullen vrijwilligers een belangrijke rol in de gemeente als het gaat om signaleren. Ze vertrouwen ons en bellen als ze zich zorgen maken. In de meeste wijken is een 'open inloop' die wordt gerund door vrijwilligers en waar mensen binnenlopen voor een praatje, een kop koffie of bijvoorbeeld om een boek te lenen of een lezing bij te wonen. Professionals laten hier ook vaak hun gezicht zien en pikken er hulp- en ondersteuningsvragen op. Bijvoorbeeld als iemand een Wmo-voorziening nodig heeft. “Win je het vertrouwen van vrijwilligers, dan hoor je ook de signalen die zij opvangen. Daar kun je dan op anticiperen.” Belangrijk is dat je doet wat je zegt, het eerlijke verhaal vertelt en open communiceert.

Draai samen aan de juiste knoppen ​

Complexe casuïstiek bespreken ze gezamenlijk, leggen Chris en Harold uit. “Niet alleen collega’s vanuit het sociaal domein kijken mee, maar ook bijvoorbeeld de handhavingsjurist. Dat is het voordeel van een kleine gemeente; de lijntjes zijn kort en de contacten laagdrempelig. Als een inwoner niet wil meewerken aan hulpverlening en hij houdt zich niet aan de regels, dan kan de handhavingsjurist meekijken en uitzoeken of een last onder dwangsom tot de mogelijkheden behoort. Wil de inwoner vervolgens wel weer meewerken, dan trekken we het sociale plan uit de kast. Zo kunnen we vanuit zorg en veiligheid goed samen optrekken.”​

Vertrouwen in elkaar én volhardend ​

De samenwerking tussen de professionals uit het expertiseteam is vlekkeloos. “We kunnen lezen en schrijven met elkaar en elkaars werk overnemen”, vertellen Harold en Chris over hun samenwerking. Ook de contacten met de woningbouwvereniging zijn goed. “We bijten ons vast in een casus en laten ons niet zomaar wegsturen. We gaan ook ‘s avonds op pad. We doen ons best om het vertrouwen te winnen van de inwoners.” ​

Samen leren van elkaar ​

Het sociaal- en veiligheidsdomein leren voortdurend van elkaar, leggen Chris en Harold uit.​ Een concreet voorbeeld is de jaarlijkse wijkschouw. Professionals laten dan aan elkaar zien waar ze op letten. De boa let op ongewenste situaties in het fysieke domein. Harold let op huizen waar de gordijnen al 6 weken dichtzitten. De wijkschouw is een initatief van de dorpsraad in samenwerking met de politie en boa’s. ​​

'We vormen een keten van kennis.'

Maar het leren van elkaar gaat verder, vertelt Chris. Zo blijkt uit een interne evaluatie over het expertiseteam dat deelnemers ook veel van elkaars vakgebied en expertise leren door de uitleg die ze geven in ‘normale overleggen’, over wat ieder van hen kan betekenen met zijn hulp. “Naast dat we preventief met elkaar samenwerken, vormen we dus ook een keten van kennis”, legt Chris uit.

Een ander voorbeeld is dat de leefbaarheidsregisseur regelmatig aansluit bij de collega’s van milieu; de boa’s die milieuvergunningen controleren. “We stimuleren hen om ook over hun eigen muur heen te kijken”, vertelt Chris. “Als ze bijvoorbeeld zien dat een agrariër het water aan de lippen heeft staan of er dode dieren op het erf liggen, moedigen we ze aan om ons erbij te roepen”, verduidelijkt Harold. ​"We willen dat ze weten waar bij vermoedens van sociale problematiek terecht kunnen."

Vrijheid en vertrouwen

Het lijntje met het bestuur is in Nederweert kort. “Dat is ook belangrijk voor ons werk; dat het bestuur en management vertrouwen hebben in onze samenwerking en in ons werk. We hebben een bepaald mandaat en vrijheid, we kunnen knopen doorhakken. We voelen ons gesteund en kunnen altijd aankloppen als zich een schrijnende situatie voordoet. Het bestuur staat dicht op haar inwoners en dat is heel fijn. Als er onrust in de buurt is, treedt de burgemeester als burgermoeder op”, vertellen Harold en Chris. ​

Verdien jij met je team ook een plek op de Wall of Connection? Of ken jij teams of organisaties die in het zonnetje mogen worden gezet voor hun bijdrage aan een betere samenwerking tussen veiligheid en zorg? Laat het ons weten en stuur een mail naar veiligheidenzorg@hetccv.nl.