Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar blogoverzicht

Bewust*Wording: Taaie materie om je grenzeloos voor in te zetten

"Er heerst nog veel onbekendheid in de hele keten rondom de aanpak van criminele uitbuiting van kinderen uit multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond. En onbekend maakt helaas onbemind." Dat zegt Frank Nissen, clustermanager Jeugdbescherming en Reclassering in de regio Limburg, Brabant en Zeeland bij het Leger des Heils.

"Een van de eerste zaken waar ik bij betrokken was, was die van een jongen die aangehouden was voor diefstal van een portemonnee. Hij had een vaag verhaal over waar hij vandaag kwam, wie zijn ouders waren en hoe hij in zijn onderhoud voorzag. Er kwam wel een dure advocaat tevoorschijn die zijn belangen behartigde. Het kostte ons heel veel inspanning om een aangifte op te laten nemen en ervoor te zorgen dat hij in een gesloten setting werd geplaatst. Dat lukte, maar leverde jammer genoeg niets op. Een paar dagen na zijn plaatsing, liep hij via een openstaande deur weg. De plek was kennelijk toch niet zo gesloten als we hadden gehoopt. Een aantal maanden later werd hij in Frankrijk gesignaleerd. Daar was hij opgepakt voor, je raadt het al… diefstal van een portemonnee… Dan heb ik er even flink de pest in. Je ziet voor je ogen gebeuren dat er misbruik van zo’n jongen wordt gemaakt en je krijgt de cirkel niet doorbroken. Je gunt elk kind gewoon een gezond perspectief met een normale dagstructuur, school, vriendjes, speelgoed."

Onderzoeksmogelijkheden

Over deze specifieke doelgroep van kinderen uit multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond, die crimineel worden uitgebuit, is nog te weinig bekend. Frank: "Onbekend maakt helaas onbemind. Daarom kan het gebeuren dat kinderen die worden opgepakt voor diefstal of inbraak nog te vaak als verdachten worden gezien in plaats van als slachtoffer. In mijn ogen zou het voldoende moeten zijn dat als wij als Leger des Heils of bijvoorbeeld de Raad van de Kinderbescherming signalen ziet van uitbuiting, de politie een onderzoek start."

Signalen van uitbuiting zoals: waar komt een kind vandaan, hoe woont en leeft hij, wat is zijn afhankelijkheid van anderen voor zijn onderhoud zijn jammer genoeg nog helemaal niet zo ingeburgerd. Frank noemt een voorbeeld:"‘Een reguliere rechercheur is gepokt en gemazeld in de aanpak van mensenhandel, met name als het gaat over prostitutie. Maar dat is natuurlijk strafrechtelijk iets heel anders dan de aanpak waar we het hier over hebben. De specifieke mogelijkheden die er zijn om een kind in zo’n uitbuitingssituatie als slachtoffer te behandelen blijven vaak onbekend. Laat staan dat er kennis is over de mogelijkheden voor een civiele procedure. Daar hebben we nog een wereld te winnen."

<over deze="" specifieke="" doelgroep="" van="" kinderen="" uit="" multiprobleemgezinnen="" met="" een="" roma="" achtergrond,="" die="" crimineel="" worden="" uitgebuit,="" is="" nog="" te="" weinig="" bekend.="" frank:="" ‘onbekend="" maakt="" helaas="" onbemind.="" daarom="" kan="" het="" gebeuren="" dat="" opgepakt="" voor="" diefstal="" of="" inbraak="" vaak="" als="" verdachten="" gezien="" in="" plaats="" slachtoffer.="" mijn="" ogen="" zou="" voldoende="" moeten="" zijn="" wij="" leger="" des="" heils="" bijvoorbeeld="" de="" raad="" kinderbescherming="" signalen="" ziet="" uitbuiting,="" politie="" onderzoek="" start.’="" uitbuiting="" zoals:="" waar="" komt="" kind="" vandaan,="" hoe="" woont="" en="" leeft="" hij,="" wat="" afhankelijkheid="" anderen="" onderhoud="" jammer="" genoeg="" helemaal="" niet="" zo="" ingeburgerd.="" frank="" noemt="" voorbeeld:="" ‘een="" reguliere="" rechercheur="" gepokt="" gemazeld="" aanpak="" mensenhandel,="" name="" gaat="" over="" prostitutie.="" maar="" natuurlijk="" strafrechtelijk="" iets="" heel="" anders="" dan="" we="" hier="" hebben.="" mogelijkheden="" er="" om="" zo’n="" uitbuitingssituatie="" slachtoffer="" behandelen="" blijven="" onbekend.="" laat="" staan="" kennis="" civiele="" procedure.="" daar="" hebben="" wereld="" winnen.’<="" div=""></over></over>

Zoektocht

Een ander aspect dat de aanpak lastig maakt, is de complexiteit ervan. Frank vertelt: "De nodige professionals in de keten deinzen naar mijn idee wel eens terug voor dit soort ingewikkelde zaken. Daar lopen ze liever omheen of verwijzen door naar anderen dan dat ze hun handen eraan branden. Dat is een hele menselijke reactie. Zoals er ook professionals zijn die juist te betrokken zijn. Dan leent bijvoorbeeld een hulpverlener in een instelling naar eer en geweten zijn telefoon uit aan een jongere die in beperkingen zit. Of geeft een jongere mee aan zijn familie die zich aan de balie meldt. Het gebeurt; er zitten in de hele keten en in het hele proces zoveel momenten waar het mis kan lopen. Het is een zoektocht met elkaar om de keten te sluiten en deze jongeren een beter toekomstperspectief te bieden. Iedereen wil het beste voor deze kinderen, daar ligt het niet aan. Het is gewoon hele taaie materie. Als Leger des Heils zetten we ons daar grenzeloos voor in."

Cruijff zei het al: "Je gaat het pas zien, als je het door hebt." Dat geldt ook in de aanpak van multiprobleemgezinnen met een Roma achtergrond. Daarom laat het CCV professionals met uiteenlopende achtergronden aan het woord in de rubriek Bewust*Wording."

</over>

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid