Product toegevoegd aan winkelmand
 

Zintuigbeïnvloeding

Documenten

Filter zoekresultaten

Robuust sturen op keuzegedrag van mobilisten

15 november 2022

Een aangename route (afwisselend, leuk, comfortabel) wordt door fietsers veel korter/sneller ervaren dan een saaie route. Met eenzijdige focus op objectieve reistijd, doet een planoloog of verkeerskundige de weggebruiker te kort, aldus de onderzoekers.

lees meer

Onbewuste invloeden op gedrag

15 november 2022

Handvatten voor (decentrale) overheden en maatschappelijke organisaties om onveilig verkeersgedrag aan te pakken en daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Gekeken is naar prikkels uit de omgeving die onbewust 'binnenkomen' maar vervolgens wel invloed uitoefenen op ons gedrag.

lees meer

Cameratoezicht en Design

15 november 2022

Essaybundel over camera's als straatmeubilair. In de essays schrijven experts vanuit diverse invalshoeken over hun ervaringen en ideeën over de invloed van het ontwerp van camera's.

lees meer

Met zachte dwang

15 november 2022

In deze aflevering van Justitiële verkenningen wordt het fenomeen nudging nader geanalyseerd en theoretisch geduid. Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede gedragskeuze te maken, zonder inbreuk te maken op hun keuzevrijheid.

lees meer

Zintuigbeïnvloeding en Veiligheid

15 november 2022

Zintuigbeïnvloeding blijkt een veelbelovende, aanvullende interventie te zijn. Dat blijkt uit deze Rapportage over pilots op het gebied van licht, kleur, geluid, geur en tast om sociale veiligheid te verbeteren.

lees meer

Sociale veiligheid verbeteren met verlichting

15 november 2022

Onderzoek naar de relatie tussen verlichting en sociale veiligheid.

lees meer

Verslag themadag CVGU 21 november 2012: Hoe beïnvloed je risicogedrag van jongeren in het nachtleven?

15 november 2022

Op woensdag 21 november 2012 organiseerde het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU) voor de derde keer een dag voor professionals in het gezondheids- en het veiligheidsdomein. Sten Meijer, van het CCV sprak over 'Zintuigbeïnvloeding en de invloed daarvan op de sociale veiligheid'.

lees meer

Lichtlab

15 november 2022

Onderzoek naar de sturende werking van lichtkleur op jongeren in hun keuze voor een plek om samen te zijn. Jongeren laten zich inderdaad door lichtkleur beïnvloeden bij de keuze voor een verblijfsplek. Zij laten zich daarin zowel afstoten door een onaantrekkelijke als aantrekken door een prettige lichtkleur, blijkt uit deze publicatie.

lees meer

Meer dan de mosquito

15 november 2022

Een schoonmaakgeur, roze licht, rustgevende muziek. Wat kan zintuigbeïnvloeding betekenen voor de veiligheid( sbeleving)? Conclusie uit een aantal pilots: zintuigbeïnvloeding is een veelbelovende, aanvullende interventie.

lees meer

Vriendelijke geuren op de spoedeisende hulp

15 november 2022

Onderzoek naar de invloed van geur op percepties en gedragingen van bezoekers en personeel op de spoedeisende hulp van het BovenIJ ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). Geur kan een positief effect hebben op stemming van bezoekers, blijkt uit deze publicatie, maar deze effecten zijn niet eenduidig.

lees meer