Product toegevoegd aan winkelmand

Woninginbraak


Advies van het CCV

Het CCV helpt veiligheidsprofessionals op verschillende manieren bij de aanpak van woninginbraak:

Communicatiemateriaal

Het hele jaar door biedt het CCV divers inbraakpreventiematerialen aan, maar vooral tijdens de zomer- en winterperiode. Deze communicatiematerialen sluiten aan bij de landelijke campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hun campagnebeeld 'Harm Alarm' en/of de slogan 'Maak het inbrekers niet te makkelijk' komt terug in het materiaal dat we aanbieden. Je kunt de communicatiematerialen inzetten om bewoners bewuster te maken van hun eigen rol bij het voorkomen van inbraken.

Voorlichtingsbijeenkomst Veilig Wonen voor bewoners

Deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst heeft als doel het verhogen van de zelfredzaamheid van bewoners om woninginbraak, insluiping, babbeltrucs en een overval te voorkomen. Bewoners krijgen uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden en ontvangen praktische tips die onmiddellijk bijdragen aan de (sociale) veiligheid.

Ondersteuning professionals

Het CCV kan gemeenten en corporaties ondersteunen bij het organiseren van regionale en/of lokale bijeenkomsten over de integrale aanpak van inbraak. Het CCV helpt initiërende partijen bij het vormgeven van de inhoud.

Huis-aan-huis artikelen

Om de maand publiceert het CCV een artikel dat wordt aangeboden aan redacties van huis-aan-huis bladen. Hiermee kun je het onderwerp veilig wonen en het PKVW in het bijzonder, bij bewoners onder de aandacht brengen. Het artikel én een opvallende cartoon zijn gratis te downloaden.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over woninginbraak kun je contact opnemen met het CCV.