Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wijkaanpak


Sprint 3 Wijkwens(en)

Op basis van alle informatie die tot nu toe is opgehaald, bepaal je met elkaar wat de gewenste situatie is voor de wijk. Belangrijk is dat iedereen zich kan vinden in deze wijkwens(en). De wensen worden in een ontwerpbrief samengevat. Dat is meteen een verantwoording voor de taak die voorligt: het bedenken, testen en ontwikkelen van interventies die bijdragen aan het gewenste resultaat.

Ontwerpbrief

De ontwerpbrief brengt de opgave voor de volgende sprint(s) duidelijk in kaart: het ontwerpen van interventies die het probleem in de wijk helpen oplossen. Het gaat zowel om het bedenken van interventies als het ontwikkelen en testen ervan.

De brief (1 A4) bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wat is het probleem? Het zogenoemde ontwerp van het probleem
  • Gevonden feiten over het probleem
  • Toelichting op de eerdere sprints
  • Tijdspad
  • De impact van de oplossing
  • Betrokkenen
  • Begeleiders.

Maak het jezelf makkelijk en gebruik deze invulbare pdf om jouw eigen ontwerpbrief op te stellen.

Als de brief is goedgekeurd door alle belangrijke betrokkenen, bindt iedereen zich aan de inhoud. Voert de gemeente de regie, dan zorgt zij dat iedereen achter de ontwerpbrief staat. Het college van burgemeester en wethouders is natuurlijk politiek verantwoordelijk, maar meestal gaat een gemeenteambtenaar met mandaat aan de slag. De brief geldt als het uitgangspunt om randvoorwaarden en doelstellingen voor de aanpak scherp te houden. 

<< Terug naar sprint 2                                               Verder naar sprint 4>>

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid