Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wijkaanpak


Sprint 2 Dit is er aan de hand

In deze fase scherp je de pijnpunten uit de wijk verder aan. Je verzamelt harde en zachte informatie van de wijk.

Harde informatie

Raadpleeg bijvoorbeeld de veiligheidsmonitor, de cijfers van het CBS en de politiecijfers of bestudeer de prijsontwikkeling van woningen in de wijk door de gegevens uit het Kadaster op te vragen. Dat is de harde kant van het verhaal.

Zachte informatie

Praat ook met bewoners, ondernemers, jongeren en andere belangrijke groepen in de wijk. Zo haal je ook de zogenoemde zachte informatie boven tafel. Door naar de ervaringen in de wijk en de mening van bewoners en gebruikers te vragen, krijg je een vollediger beeld bij de wijk. Zo stel je van de wijk een steviger diagnose vast en kun je bepalen hoe je negatieve effecten kunt ombuigen naar meer positieve uitkomsten. Zo leg je een basis om de gewenste situatie voor de wijk helder te krijgen.

Innerlijke motivatie

Met deze manier van werken prikkel je de innerlijke motivatie van de betrokkenen. Als mensen weten wat positieve effecten zijn, dan kunnen ze ook onder woorden brengen wat ze willen; wat de gewenste situatie voor de wijk is. Het probleem van de wijk wordt nu duidelijk(er) en er komt een beter beeld naar boven van wat mogelijke oplossingen zijn die de mensen in de wijk helpen of ondersteunen.

<< Terug naar sprint 1                                               Verder naar sprint 3 >>

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid