Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wijk-GGD’er

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken ze intensief samen met buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts, gemeente. In dat samenwerken is het belangrijk om het risico op inbreuk van de privacy voor een bewoner zo klein mogelijk te maken. Hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is staat nu beschreven in de handreiking die hier nu de juridische basis voor biedt.

Download de handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er

De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om de werkwijze van de wijk-GGD’er goed in te richten.