Product toegevoegd aan winkelmand

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast

Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

07 april 2009

Deze wet regelt de bevoegdheden van burgemeester en officier van justitie tot het nemen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen.

Beschrijving

In de wet ‘Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast’ wordt geregeld dat de burgemeester bevoegd is tot het nemen van gebiedsgerichte maatregelen jegens personen ter bestrijding van voetbalvandalisme en andere vormen van groepsgebonden overlast om de openbare orde te handhaven. Ook wordt geregeld dat de officier van justitie bevoegd is tot het geven van een gedragsaanwijzing aan de verdachte ter beëindiging van ernstig overlastgevend gedrag of ernstig belastend gedrag jegens personen, alsmede het gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van geweld tegen personen of goederen strafbaar te stellen.

De Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht worden gewijzigd.

Organisatie

Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestanden