Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Tweede evaluatie van de Wet MBVEO

Tweede evaluatie van de Wet MBVEO. Het onderzoek geeft inzicht in de toepassing van de wet, wat de ervaringen zijn, in hoeverre de doelen worden gerealiseerd en op welke wijze de doelbereiking verder kan worden vergroot.

Onderzoek

De nadruk in het onderzoek ligt op de toepassing van de wet door gemeenten. Omdat het OM geen registraties bijhoudt over zaken waarin Wet MBVEO-maatregelen aan de orde zijn, wordt in het onderzoek weinig gezegd over de mate van inzet van het instrumentarium door het OM. Omdat de toepassing van het gebiedsgebod door de rechter niet los gezien kan worden van de andere art. 38v Sr-maatregelen die niet geïntroduceerd zijn met de Wet MBVEO, is in de evaluatie niet ingegaan op het Wet MBVEO-gebiedsgebod door de rechter.

Conclusies

  • Ongeveer een kwart van de gemeenten heeft de wet toegepast in de periode 2018-2019. Kleinere gemeenten passen de wet veel minder vaak toe.
  • Van alle instrumenten passen gemeenten haast uitsluitend het gebiedsverbod toe.
  • Burgemeesters zetten de instrumenten pas in als andere interventies niet werken. Dit betekent dat zij de wet nauwelijks gebruiken voor first offenders.
  • De inzet van de wet verschilt per gemeente in omvang, inhoud en diepgang. Ook de bestuurlijke rapportages die ten grondslag liggen aan de maatregelen, verschillen per gemeente.
  • De meeste respondenten van gemeenten en politie die de wet toepassen, zijn overwegend positief over de Wet MBVEO-gebiedsverboden.
  • Een groot aantal burgemeesters past de wet helemaal niet toe. De redenen hiervoor zijn vooral dat gebiedsverboden in het kader van de APV eenvoudiger toe te passen zijn of de toepassing van de Wet MBVEO te ingewikkeld wordt gevonden.
  • Het OM houdt geen registraties bij van het aantal opgelegde gedragsaanwijzingen. De in het kader van deze evaluatie geïnterviewde officieren leggen met enige regelmaat een gedragsaanwijzing op. Officieren van justitie leggen gedragsaanwijzingen, met name contact- en gebiedsverboden, het vaakst op in huiselijk geweldzaken.

Organisatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Downloads

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid