Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


In welk geval mag de rechter een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen?

Een strafrechter kan een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen om de maatschappij te beschermen of om strafbare feiten te voorkomen. De Memorie van Toelichting geeft aan dat de maatregel al bij lichte strafbare feiten kan worden opgelegd. Denk hierbij aan het vernielen van winkels en stadions, openbaar dronkenschap en het overtreden van een Algemene Plaatselijke Verordening.

Concreet betekent dit dat de rechter die een zaak beoordeelt, naar het gedrag van de verdachte kijkt. Met name kijkt hij naar de strafbare feiten die door de verdachte zijn gepleegd en zijn persoonlijke omstandigheden.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid