Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Waar moet de rechter rekening mee houden bij het opleggen van een vrijheidsbeperkende maatregel?

Een maatregel kan door een rechter worden opgelegd als iemand voor een strafbaar feit wordt veroordeeld. Ook als de rechter besluit de verdachte geen straf op te leggen (artikel 9a Wetboek van Strafrecht), mag hij een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen. Hij moet dan motiveren waarom hij de maatregel oplegt en concreet aangeven waarom de maatregel bijdraagt aan de veiligheid van de samenleving of andere strafbare feiten voorkomt.

Ontbreekt de motivering, dan houdt de maatregel geen stand. (ECLI:NL:HR:2017:4). De motivering hoeft niet heel uitgebreid te zijn, zoals blijkt uit deze zaak (ECLI:NL:HR:2015:2916). De rechter moet daarnaast rekening houden met het feit dat de maatregel ook in combinatie met een andere maatregel of straf kan worden opgelegd.

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid