Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Aanpak overlast door de officier van justitie

De officier van justitie speelt ook een belangrijke rol in de aanpak van voetbalvandalisme en andere ernstige overlast. Zo kan de officier van justitie op grond van artikel 509hh Wetboek van Strafvordering een gebiedsverbod, contactverbod, meldplicht of aanwijzing tot hulpverlening opleggen. Dit heet een gedragsaanwijzing. De officier van justitie mag dit doen, als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit.

Er zijn 3 soorten strafbare feiten waarvoor de officier van justitie een gedragsaanwijzing mag opleggen:

  • Ernstige verstoring van de openbare orde. Zoals samenscholing, geluidsoverlast en het gebruiken van drank of drugs op straat.
  • Belastend gedrag tegen personen. Denk aan mishandeling en bedreiging.
  • Gevaar voor goederen. Voorbeelden hiervan zijn vernieling of diefstal.

De politie speelt hierin een belangrijke rol in het constateren van het strafbare feit, het opmaken van een proces-verbaal en het handhaven van de gedragsaanwijzing.

Rol van de politie: constateren van het strafbare feit en opmaken proces-verbaal

Constateert de politie een strafbaar feit, dan houdt zij de verdachte aan. Zij informeert de officier van justitie over de aanhouding en maakt een proces-verbaal op. Het is van belang dat het proces-verbaal in ieder geval een omschrijving bevat van het strafbare feit én een beschrijving van de omstandigheden waaronder het strafbare feit werd begaan.

Rol van de politie: handhaven van de gedragsaanwijzing

Wanneer de officier van justitie een gedragsaanwijzing oplegt, speelt de politie een belangrijke rol in de handhaving daarvan. Het overtreden van de gedragsaanwijzing is namelijk een strafbaar feit (art. 184 en 184a Wetboek van Strafrecht).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid