Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Aanpak ordeverstoringen door de burgemeester

De burgemeester kan op grond van artikel 172a Gemeentewet optreden tegen voetbalvandalisme en andere ernstige overlast. Hij kan in verschillende situaties een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen. Denk hierbij aan voetbalgerelateerde overlast door voetbalsupporters, rellen die ontstaan in groepsverband of overlast door agressieve individuen.

Bij de aanpak die de burgemeester uitzet, bestaat de rol van de politie uit het constateren en documenteren van de ordeverstoring, en het handhaven van de door de burgemeester opgelegde maatregel(en).

Rol van de politie: constateren en documenteren van de ordeverstoring

De burgemeester kan pas een maatregel opleggen, als hij beschikt over een goed gedocumenteerd dossier. De burgemeester is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het opmaken van dit dossier, maar is daarbij wel afhankelijk van de informatie die hij onder meer krijgt van de politie. Constateert de politie een overlastgevende situatie, dan is het dus belangrijk om deze goed vast te leggen. De documentatie bevat in ieder geval:

  • Een omschrijving van de persoon die voor overlast zorgt.
  • Een omschrijving van het type overlast en de duur van de overlast.
  • Het aantal klachten of signalen uit een bepaalde buurt.
  • Als er sprake is van een verstoring in groepsverband dan is een beschrijving nodig van de ordeverstorende groep en de voorlopers van de groep.

Rol van de politie: handhaven van de maatregel

Wanneer de burgemeester een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht oplegt, speelt de politie een belangrijke rol in de handhaving. Wordt een opgelegde maatregel overtreden, dan is dat namelijk een strafbaar feit (artikel 184 Wetboek van Strafrecht). Handhaving van de maatregel ziet er als volgt uit:

  • De politie constateert dat een maatregel wordt overtreden en maakt een proces-verbaal op.
  • De politie stuurt het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie.
  • Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging.
  • De politie informeert de burgemeester over het niet-naleven van het gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid