Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


In welk geval mag de officier van justitie een gedragsaanwijzing opleggen?

Er gelden een aantal eisen voor het opleggen van een gedragsaanwijzing. Ten eerste moeten er ernstige bezwaren bestaan tegen een verdachte van een strafbaar feit. Er moet dus een stevige verdenking tegen hem bestaan.

Ten tweede moet de officier van justitie het strafbare feit in verband kunnen brengen met 1 van de 3 feiten uit art. 509hh lid 1 Sv.  Het gaat dan om:

  1. een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling,
  2. belastend gedrag van de verdachte tegen personen of
  3. gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert.

Komt de officier tot de conclusie dat hij ernstige bezwaren heeft en dat 1 van de 3 feiten zich voordeden, dan kan hij een gedragsaanwijzing opleggen.

Wat is een ernstige verstoring van de openbare orde met grote vrees voor herhaling?

Er is sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde op het moment dat een verdachte een ernstig misdrijf pleegt. Maar ook als een gepleegde overtreding een grote invloed heeft op betrokkenen en/of de plaats van de overtreding, spreek je van een ernstige verstoring. Dan gaat het onder meer om bijvoorbeeld stalking, bedreiging en mishandeling. Naast een ernstige verstoring moet er ook een ernstige vrees voor herhaling zijn. Dit is hoe dan ook het geval als het zeer waarschijnlijk of aannemelijk is dat een verdachte een soortgelijk(e) misdrijf of overtreding snel opnieuw pleegt.

Wat is belastend gedrag van de verdachte tegen personen?

Bij belastend gedrag tegen personen misdraagt de verdachte zich tegenover een ander waar de ander veel last van heeft. Een extreem geval van dit soort gedrag is bijvoorbeeld bedreiging (ECLI:NL:RBZWB:2019:5319) of mishandeling (ECLI:NL:RBSHE:2011:BP8553).

Wat is gedrag van de verdachte dat herhaald gevaar voor goederen oplevert?

Volgens artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht kan er ook geweld worden gepleegd tegen goederen. Dit kan voor de officier van justitie een reden zijn om een gedragsaanwijzing op te leggen (ECLI:NL:RBSHE:2011:BP8553). Denk aan vernieling of diefstal dat ook gevaar oplevert voor goederen (ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ6210). Van ernstige herhaling is sprake als het zeer waarschijnlijk of aannemelijk is dat een verdachte een soortgelijk(e) misdrijf of overtreding snel opnieuw pleegt.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid