Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Man overtreedt gebiedsverbod wat een openbare ordeverstoring oplevert

Kenmerken

  • Overtreden gebiedsverbod

Welke ordeverstoring vond plaats?

De burgemeester van Breda legde een gebiedsverbod op aan een man voor de duur van 12 weken voor het Valkenberg en het stationsgebied in Breda. De burgemeester had dit gebiedsverbod opgelegd op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Gedurende de periode waarvoor het gebiedsverbod gold, overtrad de man 2 keer het gebiedsverbod.

Welke maatregel legde de burgemeester op?

De burgemeester van Breda legde een nieuw gebiedsverbod op voor 3 maanden, deze keer op grond van art. 172a Gemeentewet. Daarnaast legde hij een bestuurlijke boete op voor het overtreden van het eerste gebiedsverbod.

Wat besloot de rechter?

De rechter verklaarde het beroep van de man ongegrond. De burgemeester was bevoegd een gebiedsverbod op te leggen. Doordat de man het eerste gebiedsverbod overtrad, was er sprake van een verstoring van de openbare orde. Bovendien ontstond met het overtreden van het gebiedsverbod vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. De burgemeester had voldoende rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden. Ook vond hij dat er geen sprake was van een dubbele bestraffing door het opleggen van het gebiedsverbod en de bestuurlijke boete. Want, het  gebiedsverbod was niet bedoeld om leed toe te voegen.

Wat leert deze uitspraak ons?

Deze uitspraak leert ons dat het overtreden van een eerder opgelegd gebiedsverbod een verstoring van de openbare orde oplevert. Daarnaast mag de burgemeester zowel een gebiedsverbod als een bestuurlijke boete opleggen, want van een dubbele bestraffing is geen sprake.

Meer informatie over deze zaak: ECLI:NL:RBZWB:2020:2072

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid