Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Waar moet de burgemeester rekening mee houden bij het opleggen van een maatregel?

Proportionaliteit en subsidiariteit

Een maatregel beperkt de bewegingsvrijheid van de betrokken persoon. Daarom moet de burgemeester bij het opleggen van een maatregel rekening houden met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

De eis van proportionaliteit houdt in dat de maatregel in een redelijke verhouding moet staan tot de ernst van de openbare ordeverstoring. Dit kan de burgemeester motiveren door in zijn besluit aan te tonen dat hij voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van de betrokkene. Ook mag het gebied waar het gebiedsverbod betrekking op heeft niet onevenredig groot zijn.

De eis van subsidiariteit betekent dat er geen andere, minder ingrijpende maatregel kan worden opgelegd. De burgemeester moet aannemelijk maken dat een minder ingrijpende maatregel niet leidt tot herstel van de openbare orde verstoring, bijvoorbeeld omdat hij hulp aan de betrokkene aanbood en het gedrag daarna niet is veranderd.

Dossiervorming

Een burgemeester moet zich baseren op een gedocumenteerd dossier, om een maatregel op te kunnen leggen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de samenstelling hiervan. Het dossier geeft inzicht in de gepleegde ordeverstoringen en de vrees voor verdere herhaling van het orde verstorende gedrag. Bij een groepsgewijze ordeverstoring moet er een beschrijving zijn van de orde verstorende groep en de voorlopers daarvan. Tot slot geeft het dossier inzicht in de urgentie van het opleggen van de maatregelen en geeft dus aan waarom de maatregel noodzakelijk is.

De burgemeester kan verschillende documenten in het dossier opnemen. Zo kan hij zich baseren op proces-verbalen van de politie. Ook constateringen en proces-verbalen van buitengewone opsporingsambtenaren (boa) kunnen als basis worden gebruikt. Verder kan er informatie van andere instanties in het dossier zitten. Denk hierbij aan informatie vanuit de jeugdzorg, zorginstellingen of de gemeentelijke sociale dienst. Is er sprake van voetbal gerelateerde overlast dan kan de burgemeester ook informatie vanuit de voetbalclub of de KNVB opnemen in het dossier.

Samenloop strafrecht en bestuursrecht

De officier van justitie kan ook een gebiedsverbod opleggen. Dit doet hij op grond van artikel 509hh van het Wetboek van Strafvordering. In deze situatie is de burgemeester niet bevoegd om ook een gebiedsverbod of een groepsverbod op te leggen. Hij kan nog wel een meldplicht opleggen. Voordat de burgemeester een gebiedsverbod of een groepsverbod oplegt, is het daarom verstandig om eerst met de officier van justitie te overleggen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid