Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Welke maatregelen kan de burgemeester opleggen?

Een burgemeester kan een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht opleggen. Hij kan deze maatregelen ook tegelijkertijd opleggen.

Gebiedsverbod

Een gebiedsverbod betekent dat een persoon of een groep personen zich niet op een bepaalde plaats mag bevinden. Het verbod geldt voor de plaats waar de openbare orde is verstoord. De burgemeester kan de plaatsen waar de overtreder(s) zich niet meer mag/mogen begeven, op een kaart aangeven. Zo is het voor de overtreder of overtreders duidelijk waar hij of zij niet mogen komen.

  • Voorbeeld van een brief met het voornemen een gebiedsverbod op te leggen.
  • Voorbeeld van een brief met het daadwerkelijke besluit om een gebiedsverbod op te leggen.

Groepsverbod

Een groepsverbod houdt in dat een persoon zich op bepaalde plaatsen niet zonder doel met meer dan 3 personen mag ophouden. Dit verbod kan een burgemeester opleggen aan een groep personen die de openbare orde verstoren. Tijdens het samenkomen van de groep is door één of meerdere leden van die groep de openbare orde verstoord. De burgemeester wil met het groepsverbod voorkomen dat dat opnieuw gebeurt.  Denk hierbij aan een groep jongeren die rondhangt en overlast veroorzaakt. Bekijk ook de uitspraak in deze rechtszaak: ECLI:NL:RBUTR:2012:BY2935

Meldplicht

De meldplicht houdt in dat een persoon verplicht is zich op een bepaald tijdstip te melden bij een politiebureau. Deze plicht kan bijvoorbeeld worden opgelegd aan voetbalfans die zich voor, tijdens of na afloop van een voetbalwedstrijd misdragen. Het politiebureau waar de overlastgever zich moet melden is meestal het politiebureau in de buurt van de voetbalclub waar hij wedstrijden van bezoekt.

De meldplicht stuit in de praktijk regelmatig op bezwaren. Want de meldplicht is afhankelijk van de locatie, openingstijden en bemanning van politiebureaus. Ook drukt het op de capaciteit van de politie, vooral op de momenten waar politie-inzet ergens anders nodig is. Naast deze praktische bezwaren wordt de meldplicht vaak gezien als een disproportionele belasting voor degene die zich moet melden. Daarom wordt een digitale meldplicht komend jaar mogelijk gemaakt. Naast deze praktische bezwaren is een juridisch bezwaar dat de meldplicht vaak gezien wordt als een disproportionele belasting voor degene die zich moet melden.

Digitale meldplicht

Om de bezwaren van de fysieke meldplicht weg te nemen, is het ministerie van Justitie en Veiligheid een traject gestart om een digitale meldplicht mogelijk te maken. Een digitale meldplicht werd in 2015 wettelijk al geregeld, alleen is er tot nu toe geen geschikte digitale faciliteit die voldoet aan alle juridische en technologische eisen die digitaal melden ook daadwerkelijk mogelijk maken. In het kader van het programma ’Ons Voetbal Is Van Iedereen; samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel', waarin het kabinet en de KNVB afspraken maakten over de aanpak van racisme in het voetbal, is ook het ontwikkelen van een digitale meldfaciliteit opgepakt. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid