Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Jurisprudentie gemeente

De burgemeester kan zijn bevoegdheid uit art. 172a Gemeentewet toepassen voor verschillende soorten overlast. In de jurisprudentie zijn 3 categorieën overlast te onderscheiden: wijkoverlast, voetbaloverlast en individuele overlast.

1. Wijkoverlast

Bij wijkoverlast gaat het om de verstoring van de openbare orde in wijken, bijvoorbeeld veroorzaakt door groepen jongeren. De overlast kan onder meer bestaan uit geluidsoverlast of intimidatie. Denk ook aan drugsgerelateerde feiten, zoals het handelen in en gebruiken van drugs. Daarnaast vallen diefstallen, gewelddadigheden en het achterlaten van zwerfafval onder deze categorie. Ook overlast in horeca-en uitgaansgebieden valt hieronder. De openbare orde kan in zo’n geval worden verstoord bijvoorbeeld door openbare dronkenschap en vechtpartijen.

2. Voetbaloverlast

Bij voetbaloverlast gaat het om een verstoring van de openbare orde door voetbalsupporters. De overlast bestaat bijvoorbeeld uit openbaar dronkenschap, vernielingen en andere gewelddadigheden die in verband kunnen worden gebracht met betaald voetbal. Voetbalsupporters die voor geluidsoverlast zorgen en bijvoorbeeld leuzen scanderen, kunnen ook met de bevoegdheden uit deze wet worden aangepakt. Net als belediging van politieambtenaren en intimidatie door voetbalsupporters.

3. Individuele overlast

Bij individuele overlast wordt de openbare orde verstoord door individuen, zoals daklozen. Denk hierbij aan bedelen, wildplassen, vernielingen of aan individuen die drugsgerelateerde overlast veroorzaken.

Relevante jurisprudentie voor de gemeente

Ben je op zoek naar relevante jurisprudentie voor de gemeente? In de zoekfunctie selecteer je ‘gemeente’. De hierboven beschreven vormen van overlast vind je hierin terug. Er is geen filter voor individuele overlast, daarom kies je hier voor een soort overlast, bijvoorbeeld wildplassen, geluidsoverlast of vernielingen.

Zoeken in jurisprudentie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid