Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Wat is de duur van de maatregel?

De burgemeester kan een maatregel opleggen voor de maximale duur van 3 maanden. Tot 3 keer toe kan hij de maatregel verlengen. Bovendien mag de burgemeester een maatregel opleggen voor een niet aaneengesloten termijn. Dit houdt in dat de burgemeester een maatregel mag opleggen voor de duur van maximaal 90 dagen binnen een periode van 2 jaar. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor het aanpakken van een verstoring van de openbare orde binnen het betaalde voetbal.

De burgemeester is bevoegd de opgelegde maatregel aan te passen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Dit kan zowel in het voordeel als in het nadeel zijn van de persoon aan wie de maatregel werd opgelegd.

Verder kan de burgemeester een tijdelijke ontheffing verlenen, als de betrokken persoon dit aanvraagt. Dit betekent dat de burgemeester speciale toestemming geeft om tijdelijk van de maatregel af te zien. De betrokkene moet deze aanvraag natuurlijk wel voldoende onderbouwen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid