Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Wet- en regelgeving

In Nederland is het dragen van wapens door burgers in principe verboden. Alleen sportschutters en jagers mogen bepaalde wapens gebruiken, als zij over de juiste vergunning beschikken en zich aan de regels voor legaal wapenbezit houden.

Daarnaast mogen verzamelaars met een vergunning thuis beschikken over bepaalde wapens. In de Wet Wapens en Munitie staat welke wapens verboden zijn om in huis te hebben en welke wapens verboden zijn om te dragen. Ook nepwapens zijn verboden, als ze lijken op echte vuurwapens. 

Bij het tegengaan van wapenbezit kunnen gemeenten gebruik maken van een aantal bevoegdheden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van preventief fouilleren, het opnemen van een verbod in de APV op het dragen van legale messen door jongeren of de inzet van de last onder dwangsom voor jongeren die met een wapen opgepakt zijn.

Overzichtskaart van wapens

Overzichtskaart van wapens printversie A3 en versie voor drukker.

Strafrechtelijk optreden

In het geval van wapenbezit of wapengebruik zullen ook politie en justitie optreden. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is in principe het jeugdstrafrecht van toepassing, dat mede een pedagogisch perspectief in zich bergt. Naar gelang de omstandigheden en als de gepleegde strafbare feiten ernstig zijn, kunnen 16- en 17-jarigen ook op basis van het volwassenstrafrecht vervolgd worden. Andersom kan voor jongeren van 18 tot 23 jaar die in hun ontwikkeling nog onvoldoende volgroeid zijn, het jeugdstrafrecht toegepast worden.

In dit webdossier staat informatie over:

  • Algemene juridische aspecten bij de aanpak van wapenbezit en andere zorgwekkende signalen bij jongeren
  • Strafrechtelijke bepalingen over wapenbezit en wapengebruik en strafrechtelijk optreden
  • Bestuursrechtelijke mogelijkheden om op treden tegen wapens

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid