Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Maatregelen tegen wapens op straat

Gemeente en politie hebben diverse mogelijkheden om op straat in het uitgaansgebied wapens aan te pakken. 

Preventief toezicht

Preventief toezicht is belangrijk om tijdig veiligheidsproblemen, zoals wapenbezit, te signaleren en escalatie te voorkomen. Zorg voor voldoende zichtbaar toezicht en politie in het uitgaansgebied, zodat snel handelen mogelijk is bij wapenproblematiek. Zichtbaar toezicht werkt ook preventief: een wapen is vaak niet zichtbaar, omdat het onder kleding of in een tas wordt meegenomen. Met zichtbaar toezicht is publiek voorzichtiger en zullen ze een wapen minder snel gebruiken. 

Preventief toezicht door de politie staat onder druk: de (vaste) horecateams worden op steeds meer plaatsen verkleind. Bij strafbare feiten, zoals wapenbezit of wapengeweld, moet wel direct de politie worden ingeschakeld. Train samen met politie, portiers en andere toezichthouders in het omgaan met wapenincidenten en maak afspraken hierover. Ook cameratoezicht kan onderdeel zijn van preventief toezicht in een uitgaansgebied.

Lees meer over toezicht in het uitgaansleven in de Keuzewijzer Veilig Uitgaan

Preventief fouilleren

Een burgemeester kan een gebied, zoals een uitgaansgebied, voor een bepaalde tijd aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. De officier van justitie kan opleggen dat binnen zo'n gebied preventief wordt gefouilleerd en dat vervoermiddelen en bagage onderzocht worden op de aanwezigheid van wapens.

Lees meer onder Preventief fouilleren.

Tips

Onderstaande tips zijn op basis van ervaring met preventief fouilleren in het uitgaansleven n.a.v. wapenincidenten:

  • Zorg voor voldoende extra politie-inzet voor de preventief fouilleeractie tijdens uitgaansuren. De normale politiebezetting heb je nodig om op te treden tegen overlast, geweld en andere strafbare feiten.  
  • Zet zo mogelijk politie in burger in. Zij kunnen afwijkend of verdacht gedrag signaleren, zoals bezoekers die schrikken omdat ze politie zien fouilleren en ervandoor willen gaan.
  • Werk samen met de eventuele andere toezichthouders in het uitgaansleven, zoals sus-teams. Zij kunnen helpen met het voorlichten van het publiek over de fouilleeractie.
  • Preventief fouilleren kan positief bijdragen aan het veiligheidsgevoel van het uitgaanspubliek na een ernstig wapenincident, en is de bijvangst van een fouilleeractie.

APV-verbod legale messen

Diverse gemeenten hebben een verbod in hun de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan over het bezit van legale messen of andere voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden. In de volksmond wordt dit ook wel een ‘messenverbod’ genoemd.

Lees meer onder Wet- en regelgeving.

Gebiedsverbod

De burgemeester kan ordeverstoorders een gebiedsverbod opleggen als zij een strafbaar feit plegen, zoals bezit of gebruik van een wapen. Het gebiedsverbod houdt in dat zij zich een bepaalde tijd (soms gedurende specifieke tijdstippen) niet in een gebied mogen bevinden. Voorwaarde is wel dat een en ander is vastgelegd in APV.

Lees meer over het gebiedsverbod in het uitgaansleven in de Kuzewijzer Veilig Uitgaan

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid