Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Maatregelen tegen wapenbezit in de horeca

De horecaondernemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn personeel en gasten. Het is dus belangrijk dat wapens zoveel mogelijk uit de horeca worden geweerd. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. 

Veiligheidsplan voor de horeca

Veel nacht-horecazaken hebben een veiligheidsplan. In een aantal gemeenten is zo’n plan zelfs verplicht voor een nachtzaak voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing. In dit plan staat hoe de ondernemer zorgt voor de veiligheid van personeel en gasten. De aanpak van wapenbezit kan onderdeel zijn van dit plan. Het gaat dan om een beschrijving van preventieve maatregelen zoals voorlichting, huisregels en controle, en hoe om te gaan met aangetroffen wapens. 

In de handhavingsstrategie van de gemeente staan de maatregelen als een horecaondernemer de afspraken in het veiligheidsplan niet naleeft. 

Onder Praktijkvoorbeelden staan voorbeelden van een veiligheidsplan.

Checklist invoering controle op wapenbezit horeca

Voor de horeca is een checklist beschikbaar voor het invoeren van controles op wapenbezit. Deze checklist is opgesteld door Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het ‘Actieplan Wapens en Jongeren’ is het tegengaan van het bezit van wapens in de horeca een van de speerpunten in de aanpak van wapenbezit onder jongeren. Een bijdrage hieraan is de checklist 'Checklist invoering controle op wapenbezit horeca' die is bedoeld voor horecagelegenheden, politie en gemeenten. 

De wapencontroles zijn niet alleen bedoeld voor uitgaansgelegenheden die problemen hebben op dit gebied. De checklist is een instrument die wapenbezit in de horeca moet voorkomen en het veiligheidsgevoel in en rond de horeca moet verhogen. In de checklist staan verschillende fasen die nodig zijn om de invoering van controles op wapenbezit in de horeca te vergemakkelijken. 

Portiers

Portiers spelen een belangrijke rol in de aanpak van wapens, omdat zij geregeld wapens aantreffen bij toegangscontrole. Brancheorganisaties NVB en VBeNL hebben een keurmerk voor bedrijven die portiers inzetten. Vraag portiers om bij verboden wapenbezit, zoals vuurwapens en verboden messen, altijd de politie te waarschuwen. Stimuleer horecaondernemers om te werken met een horecakluis, zodat portiers voorwerpen als kleine mesjes en schroevendraaiers veilig kunnen deponeren. Vraag portiers om elkaar onderling te waarschuwen als er personen in het uitgaansgebied zijn die zich erg agressief gedragen en een veiligheidsrisico vormen.

Huisregels en deurbeleid

Deurbeleid en huisregels maken duidelijk welk gedrag wel en niet wordt getolereerd in de horeca. Toegangsregels gelden aan de deur en zijn de basis voor de portier om het deurbeleid te handhaven. Wapenbezit is een reden om iemand de toegang te weigeren, ook voor langere tijd via een horecaontzegging. Ook staat in de huisregels of er sprake is van metaaldetectie, dan wel fouilleren/visiteren. 

Onder Praktijkvoorbeelden staan voorbeelden van huisegels en deurbeleid.

Collectieve horecaontzegging

Horecaondernemers kunnen plegers van criminaliteit en overlast uit hun zaak weren met een horecaontzegging. Bij een collectieve horecaontzegging (CHO) slaan de horeca in een uitgaansgebied de handen ineen: alle deelnemende horeca kunnen dan overlastgevers voor langere tijd de toegang ontzeggen. Wanneer diegene toch de horeca binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk. 

Het bezit en/of gebruik van een wapen in de horeca kan een reden zijn om iemand een CHO op te leggen. In het vernieuwde model-protocol CHO van KHN kan iemand bij wapenbezit een ontzegging krijgen van 6 tot 12 maanden. Bij gebruik van een wapen kan een ontzegging van 1 tot maximaal 2 jaar opgelegd worden.

Meer informatie staat in het dossier Collectieve Horecaontzegging

Metaaldetectie

Bij de ingang van een horecagelegenheid kunnen bezoekers gecontroleerd worden op wapens door een metaaldetector te gebruiken, variërend van een detectiepoort tot handscanner. Als een horecagelegenheid gebruik maakt van metaaldetectie moet dit duidelijk zijn voor de bezoekers voordat ze de horecagelegenheid betreden, bijvoorbeeld via de huisregels. 
(Bron: Richtlijnen Horecabeveiliging van de NVB). In sommige horecazaken worden detectiemiddelen structureel ingezet, in andere zaken alleen bij bepaalde risicofeesten. 

Fouilleren en visiteren

Foto: Politie.nl

Fouilleren en visiteren kunnen onderdeel zijn van de toegangscontrole van een horecagelegenheid. Dit kan structureel bij bepaalde horecazaken, of incidenteel bij bepaalde risicofeesten. Beveiligers mogen alleen een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV) uitvoeren. Een POV is het oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming van de bezoeker om voorwerpen op te sporen, zoals wapens. Een horecabeveiliger mag geen onderzoek in de kleding of aan het lichaam uitvoeren. Alleen opsporingsambtenaren hebben deze bevoegdheid. 

Een visitatie is een officiële inspectie, waarbij de horecabeveiliger na toestemming van de bezoeker, leverancier of personeelslid tassen mag controleren op verboden voorwerpen.

Als een bezoeker, leverancier of personeelslid geen toestemming geeft, dan mag de toegang worden geweigerd.

Horecakluis

Ongewenste voorwerpen die worden aangetroffen, zoals wapens, worden door de portier in beslag genomen en direct opgeslagen in een horecakluis. Een horecaondernemer mag namelijk die spullen niet zomaar ergens opslaan, want dan is hij zelf in overtreding. Alleen de politie kan de kluis leeghalen, want die heeft de sleutel. Dat heeft als voordeel dat de in beslag genomen spullen niet elke keer naar het politiebureau hoeven te worden gebracht.

De horecakluis wordt bevestigd aan de muur of vloer, liefst in een goed afsluitbare ruimte waar alleen leidinggevenden en beveiligers komen. Scherpe voorwerpen (schroevendraaier, kurketrekker met mesje, keukenmes etc.) worden door de beveiligers zo snel mogelijk in de kluis gedeponeerd. Wanneer een portier een wapen aantreft bij een gast, wordt direct de politie gewaarschuwd. De politie leegt de horecakluis regelmatig. 

Onder Praktijkvoorbeelden staat meer informatie over de toepassing van de horecakluis. 

Overeenkomst horecakluis tussen politie en horeca

In een overeenkomst horecakluis, zoals dit voorbeeld van Almere, worden afspraken tussen horeca en politie vastgelegd. Bijvoorbeeld wie de eigenaar van de horecakluis is, de communicatie naar personeel en gasten, hoe de kluis wordt gebruikt, de samenwerking met de politie. 

Alternatieven voor glas

Glas is een van de meeste gebruikte wapens in het uitgaansleven dat ernstige verwondingen kan veroorzaken. Er zijn tegenwoordig meerdere alternatieven voor glas voor de horeca die goed verkrijgbaar zijn, zoals veiligheidsglas en onbreekbare kunststof glazen.

Lees meer onder Praktijkvoorbeelden.

Gebruik van veiligheidsglas stimuleren

In diverse gemeenten zijn horecaondernemers overgestapt op veiligheidsglas, nadat er meerdere incidenten waren geweest met kapotgeslagen glas. De politie stuurt na een glasincident een bestuurlijke rapportage naar de gemeente, waarna de gemeente met de betreffende ondernemers in gesprek gaat om over te stappen op veiligheidsglas. De kans is groot dat daarna meer ondernemers volgen uit eigen initiatief.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid