Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Algemene maatregelen tegen wapens in het uitgaansleven

Hieronder staan maatregelen tegen wapens in het uitgaansleven in het algemeen, waarin zowel gemeente, politie als horeca een rol hebben.

Checklist wapencontrole in de horeca

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Bureau Beke gevraagd om een update te maken van de ‘Checklist controle op wapenbezit in de horeca’ uit 2007. In deze checklist staat hoe wapencontrole in de horeca voorbereid en ingevoerd kan worden, naast andere maatregelen tegen wapens in het uitgaansleven. Op basis van deskresearch en gesprekken met diverse deskundigen vanuit de politie, de horeca, gemeenten, OM en het CCV wordt de inhoud geactualiseerd en in een nieuw digitaal jasje gestoken.

Convenant

Gemeente, politie en horeca leggen de gemaakte afspraken over de aanpak van wapenbezit in het uitgaansleven vast in een convenant veilig uitgaan. Met dit convenant verbinden alle partijen zich aan de uitvoering van deze afspraken en maatregelen. Voorbeelden hiervan staan bij Praktijkvoorbeelden.

Tips van gemeente, politie en horeca

In diverse uitgaansgebieden is ervaring opgedaan met de aanpak van wapens in het uitgaansleven. Profiteer van deze ervaring van gemeente, politie en horeca met onderstaande tips:

  • Zorg voor een brede wapenaanpak met preventieve en repressieve maatregelen, zowel in de horeca als op straat, waar alle lokale partners aan bijdragen. Zo geef je met zijn allen het signaal dat de aanpak van wapens belangrijk is.
  • Zorg voor voldoende zichtbaar toezicht en politie in het uitgaansgebied, zodat snel handelen mogelijk is bij wapenproblematiek. Zichtbaar toezicht werkt ook preventief: een wapen zie je vaak niet, omdat het onder kleding of in een tas wordt meegenomen. Met zichtbaar toezicht is publiek voorzichtiger en zullen ze een wapen minder snel gebruiken. 
  • Train samen met politie, portiers en handhavers in het omgaan met wapenincidenten en maak afspraken hierover. 
  • Portiers spelen een belangrijke rol, omdat zij geregeld wapens bij toegangscontrole aantreffen. Zet portiers in van een bedrijf met een kwaliteitskeurmerk van brancheorganisaties NVB en VBeNL.
  • Vraag portiers om bij verboden wapenbezit, zoals vuurwapens en verboden messen altijd de politie te waarschuwen.
  • Werk met een horecakluis zodat portiers voorwerpen als kleine mesjes en schroevendraaiers veilig kunnen deponeren.
  • Vraag portiers en horeca om elkaar onderling te waarschuwen als er personen in het uitgaansgebied zijn die zich erg agressief gedragen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid