Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: lokale samenwerking in de aanpak van wapens

Samenwerking tussen gemeente, politie en horeca is belangrijk voor een effectieve aanpak van wapens in het uitgaansleven, zowel binnen in de horeca, als op straat in het uitgaansgebied. De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is hét instrument voor de vormgeving van die samenwerking. De uitgangspunten:

  • partijen samenbrengen
  • problemen in kaart brengen
  • samen oplossen

Bij de KVU draait alles om gezamenlijk afspraken maken en de naleving van de gemaakte afspraken controleren.

Actieplan Wapens en Jongeren: Aanpak wapens in het uitgaansleven

Vanuit het Actieplan Wapens en Jongeren begeleidt het CCV dit jaar 3 gemeenten bij de aanpak van wapens in het uitgaansleven met de KVU. Hiervoor wordt de KVU doorontwikkeld op gebied van wapens. Hiermee komt de problematiek beter in beeld en er wordt aandacht besteed aan effectieve maatregelen. De doorontwikkelde KVU wordt eerst toegepast in deze 3 gemeenten. Na afronding van deze begeleiding wordt deze beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.  

Klik hier om naar Kwaliteitsmeter Veilig UItgaan te gaan

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid