Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Wapens in het uitgaansleven

Het gebruik van een wapen vergroot de kans op ernstig geweld aanzienlijk, ook in het uitgaansleven. Daarom is de horeca een van de speerpunten in het Actieplan Wapens en Jongeren. Lokale samenwerking, met goed contact tussen politie en horeca, is onderdeel van het actieplan. 

Recente cijfers over hoeveel jongeren een wapen meenemen tijdens het stappen, of bij hoeveel uitgaansgeweld een wapen wordt gebruikt, zijn niet bekend. Uit de quickscan Nieuwe fenomenen in het uitgaansleven van het CCV uit 2020 blijkt dat, voor de coronacrisis, de ernst van de incidenten in bepaalde uitgaansgebieden toenam bijvoorbeeld door gebruik van wapens en invloed van drank en drugs. 

Steekwapens zijn de meest voorkomende wapens in het uitgaansleven. Maar ook alledaagse voorwerpen worden als wapen gebruikt: gebroken glazen en flesjes, tafelpoten, schoenen met stalen neuzen of naaldhakken. Met name gebroken glas is een veelgebruikt wapen in het uitgaansleven. Een effectieve aanpak van wapens gaat dus niet alleen over wapens waarvan het bezit op zichzelf al strafbaar is. 

Pak het wapenprobleem onder jongeren bij de wortels aan 

De meeste jongeren nemen een wapen mee om zich in noodsituaties te kunnen verdedigen. Bijvoorbeeld een jonge vrouw die pepperspray meeneemt uit angst voor seksueel geweld of jonge mannen die een mes meenemen omdat ze bang zijn voor een conflict. Anderen nemen een wapen mee uit stoerdoenerij. Een zeer kleine groep gebruikt een wapen als middel om in een gevecht de andere partij ontzag in te boezemen, bijvoorbeeld bij een afrekening in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. 

Een effectieve aanpak van wapens betekent dus niet alleen het wegnemen van het wapen, maar ook het aanpakken van de redenen waarom publiek zich wil wapenen. Maatregelen tegen wapens gaan daarom altijd samen met de bredere aanpak van onveiligheid in het uitgaansleven. In de Keuzewijzer Veilig Uitgaan staat meer informatie over de aanpak van de belangrijkste en meest voorkomende problemen in het uitgaansleven, zoals seksuele intimidatie, geweld en horeca en ondermijning

Samenwerking en maatregelen 

In dit webdossier staat meer informatie over lokale samenwerking in de aanpak van wapens en concrete maatregelen die gemeente, politie en horeca kunnen nemen. 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid