Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox


Themalessen wapens op scholen

Het onderwijs is een logische plek om wapenbezit en -gebruik onder jongeren te bespreken en tegen te gaan. School is dé plek waar alle leerplichtige jongeren samenkomen en leren. Er zijn verschillende themalessen op scholen over wapens en geweld. Halt  beschikt over een lesmodule voor het voortgezet onderwijs. Het Openbaar Ministerie biedt het lesprogramma ‘Wie Grijpt In’ en een leskaart voor docenten aan.

Voorlichting Halt over wapens en geweld

Halt geeft leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voorlichting over het thema wapens en geweld. De les richt zich op de zorgelijke trend van wapenbezit onder jongeren. Leerlingen worden in deze les bewust van de strafrechtelijk gevolgen van wapenbezit en -gebruik.

Daarnaast leren ze over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik voor zowel slachtoffer, dader als omgeving en de rol die sociale media daarin speelt. Via een quiz, praktijkvoorbeelden en filmmateriaal gaat Halt in gesprek met de leerlingen en krijgen ze handelingsperspectieven om wapenbezit tegen te gaan. Halt ontwikkelde een factsheet geweld en wapenbezit en een infoblad les wapens en geweld.  Per 1 september heeft Halt ook een voorlichting voor het primair onderwijs over wapens en geweld. Bekijk het infoblad.

Onderwijsproject van het OM

Met het onderwijsproject ‘Wie Grijpt In?’ van het Openbaar Ministerie worden criminaliteit, preventie, rechtsstatelijkheid en burgerschap al jaren met jongeren besproken. Wegens de huidige actualiteiten is hierbinnen ook expliciete aandacht voor het thema wapens. Jaarlijks nemen 50 klassen deel aan het programma ‘Wie Grijpt in?’. Omdat het vraagstuk echter breder ligt dan deze deelnemende klassen is in het verlengde van het programma een leskaart over wapens ontwikkeld. 

Leskaart wapens voor docenten

De leskaart biedt docenten de mogelijkheid om het thema wapens op een laagdrempelige manier met hun leerlingen of studenten te bespreken.

  • Docenten krijgen gespreksvaardigheden en -handvatten (zoals werkvormen) aangereikt om het thema wapens in hun klas bespreekbaar te (leren) maken; 
  • Docenten krijgen de juiste kennis en achtergrondinformatie aangereikt om het thema wapens in hun klas bespreekbaar te (leren) maken; 
  • De leskaart doet een beroep op het zelfkritisch en corrigerend vermogen van leerlingen/studenten. De les maakt duidelijk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen en om samen actief na te denken over wat een veilige samenleving inhoudt. 

Verspreiding leskaart wapens

De leskaart is te downloaden en voor scholen en docenten vrij beschikbaar om te gebruiken. Vragen over de leskaart kunnen gericht worden aan Vivianne Goedhart: vgoedhart@diversion.nl

Virtual reality-video YouChoose

De gemeente Haarlemmermeer heeft een virtual reality-video (VR-video) gemaakt over de gevolgen van het dragen van een mes. Het is een intense beleving die indruk maakt op de kijker en daarmee een goed middel is om het gesprek met de jongere aan te gaan. De VR kan gebruikt worden op straat door het jongerenwerk, in jongerencentra en tijdens gastlessen op school.

Meer informatie

VR-game ReAction

Jongerenwerkers van welzijnsorganisatie MEE & de Wering uit Den Helder ontwikkelden samen met gamebouwers en zo'n 80 jongeren uit 3 provincies de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren. 

De VR-game is een tool om het gesprek aan te gaan over het dragen en gebruiken van messen, en is onder begeleiding van jongerenwerkers of docenten te spelen op scholen, in buurthuizen en semi-residentiële instellingen.

Gemeenten die de game willen inzetten, betalen een vergoeding van € 1.500 voor operationele kosten. Welzijnsorganisaties en scholen kunnen de game dan onbeperkt (afgezien updates) gebruiken. ReAction is te downloaden op de headset Quest 2 die gemeenten of welzijnsorganisaties/scholen zelf dienen aan te schaffen. De gebruiker tekent een gebruikersovereenkomst.

Het Jeugdjournaal was bij de eerste officiële gastles van een groep 8 van bassischool de Windwijzer in Den Helder aanwezig.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Susan Rozemeijer, projectleider VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren via info@susanrozemeijer.nl

ReAction - Het stoppen van steekgeweld onder jongeren - MEE & de Wering (meewering.nl)

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid