Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Voortgangsbrief aanpak steekincidenten gemeente Rotterdam

Voortgangsbrief van B&W Rotterdam over de aanpak steekincidenten. De brief geeft inzicht in de cijfers, gaat in op het fenomeen binnen de context van de jeugdcultuur en geeft informatie over de stand van zaken van eerder genomen maatregelen en uitwerking van diverse moties.

Cijfers

In de eerste 9 maanden van 2020 zijn er door de politie 69 steekincidenten geregistreerd binnen de gemeente Rotterdam. Op basis van deze cijfers ziet het college dat het aantal steekincidenten een gelijke tred vertoont met 2019.

Context

Het college ziet meerdere factoren die van invloed zijn op dit fenomeen en op de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit in zijn totaliteit. Deze factoren spelen op lokaal, regionaal en mondiaal niveau, zoals de invloed van social media en de online leefomgeving van de jeugd en de invloed van de huidige coronacrisis.

Het college heeft partners in de stad gevraagd om gezamenlijk verder aan de slag te gaan met de aanpak van dit fenomeen.

Stand van zaken maatregelen

  • Last onder dwangsom messenbezit: er is tot nu toe 14 keer een last onder dwangsom messenbezit uitgereikt, tezamen met 12 gebiedsverboden.
  • Integrale aanpak in het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR): in juni 2020 is in het ZVHRR gestart met multidisciplinaire overleggen voor personen die afgelopen jaar verdachten zijn geweest bij een steekincident.
  • Preventieve inzet: het college zet naast een gerichte aanpak op plegers van messengeweld ook preventief in om te voorkomen dat de jongeren geweld plegen en dat wapenbezit als normaal wordt gezien. Dit gebeurt op diverse sporen zoals gerichte inzet (trajecten/begeleiding/interventies) op individueel niveau bij risicojongeren en gerichte voorlichting op scholen en via het jongerenwerk.
  • Inzet grenzenstellend jongerenwerk: per 1 september 2020 is opdracht gegeven voor de inzet van 30 extra jongerenwerkers. Deze jongerenwerkers gaan werken aan het versterken van de sociaalemotionele vaardigheden bij de doelgroep door middel van vroegtijdige signalering en preventieve inzet.
  • Op verzoek van de raad is onderzoek gedaan naar de werkwijze van de Scottisch Violence Reduction Unit.
  • Wapenverbod in het Openbaar Vervoer: op verzoek van het college onderzoekt de RET de mogelijkheid of het bezit van een verboden wapen in het openbaar vervoer een grond kan zijn voor een OV-reis en/of verblijfverbod.

Organisatie

Gemeente Rotterdam

Download