Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Ontwikkelingen en inzet Amsterdamse schoolveiligheid

In deze brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam aan de gemeenteraad staat een overzicht van de ontwikkelingen van en de inzet op schoolveiligheid. De achterliggende problematiek wordt geschetst en biedt ook een overzicht van maatregelen. Amsterdam speelt hierbij in op signalen dat de veiligheidsproblematiek van jongeren steeds meer vraagt van scholen en dat er extra inzet nodig is.

Samenwerken voor kwetsbare jongeren

Het onderwijs-, jeugd- en veiligheidsdomein slaan de handen ineen. Naast een samenwerking die is gericht op het verbeteren van de netwerken rondom kwetsbare jongeren, is gestart met 2 instrumenten. In ‘de pilot scholen’ ondersteunt het Operationeel Team Schoolveiligheid scholen met de meest ernstige problematiek. Daarnaast wordt jongerenwerk meer structureel op scholen ingezet.

Aanvullende inzet blijkt noodzakelijk om de verbinding tussen onderwijs-, jeugd- en veiligheidspartners structureel te versterken op alle scholen waar dat nodig is. Teams Jeugd & Veiligheid zijn spin in het web en verbinden scholen met de juiste partners. Het doel is om problemen bij jongeren vroeg te signaleren en escalatie te voorkomen 

Download