Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Convenant veiligheid op scholen 2019-2022, Almere

Schoolveiligheid maakt een onderdeel uit van het gemeentelijke integraal veiligheidsbeleid. Het creëren van een veilig klimaat in en om scholen staat centraal. Een goede samenwerking tussen partners draagt hieraan bij. Partners werken samen aan het voorkomen en het bestrijden van crimineel gedrag. Om tot een integrale aanpak te komen is dit convenant opgesteld.