Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Bijeenkomsten over aanpak van wapenbezit op scholen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) geeft in 2021 een aantal presentaties aan scholen over het voorkomen van incidenten met wapens. De scholen krijgen handvatten om wapens op scholen te voorkomen en incidenten met wapens tegen te gaan, zoals het uitvoeren van kluisjescontroles. Ook wordt er kennis tussen de deelnemers uitgewisseld. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Actieplan Wapens en Jongeren en vinden plaats op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit actieplan ging eind 2020 van start.

Bijeenkomst voor scholen in Almere

De startbijeenkomst was in september 2021 in de gemeente Almere. De bijeenkomst werd georganiseerd samen met de politie en de Stichting School en Veiligheid. Er waren 12 scholen met 20 deelnemers aanwezig. Er werd gesproken over waar de scholen tegenaan lopen in de praktijk en ook spraken de scholen onderling over hun eigen aanpak. 

CCV-adviseur Nadina Perez sprak op de startbijeenkomst over de vernieuwde ‘Checklist invoering controle op wapenbezit scholen’ van Bureau Beke. Nathalie Vriezelaar, programmamanager sociaal veiligheidsbeleid van de stichting, vertelde over het belang van een goed veiligheidsplan en de visie van de school over sociale veiligheid. Ze kreeg in Almere veel vragen over privacy.

Lees ook: