Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Bewustwordingscampagne wapens en jongeren op Groningse scholen

De burgemeester van Groningen heeft een brief gestuurd naar scholen in de provincie met de oproep deel te nemen een bewustwordingscampagne rondom een wapeninleveractie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert in de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober 2021, een landelijke wapeninleveractie.

Hij vraagt de scholen voorafgaand aan deze wapeninleveractie aandacht te besteden aan het onderwerp wapenbezit en -gebruik onder jongeren met het aangeboden communicatiemateriaal en door gebruik te maken van het lesaanbod van Halt en het Openbaar Ministerie.

Leskaart voor docenten

Het Openbaar Ministerie heeft een leskaart voor docenten ontwikkeld, die handvatten en verschillende werkvormen aanreikt voor een les over de risico's en gevaren van wapenbezit. Deze leskaart was bij de brief gevoegd.

De bedoeling is de inleveractie te laten opvolgen door een kluisjescontrole op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs. Deze controle is onderdeel van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren.

In de brief vraagt de burgemeester de scholen om deze controles uit te voeren. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van de checklist ‘Invoering controle op wapenbezit binnen scholen’. Deze zat ook als bijlage bij de brief. De gemeente heeft een factsheet opgesteld met welke stappen een school moet nemen na de vondst van een wapen bij een jongere. Dit handelingskader is ook aan de scholen verstrekt.