Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wapens en jongeren toolbox

Als een ramp de school treft: optreden bij calamiteiten

Scholen kunnen te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven voor enige of soms lange(re) tijd ontwrichten. In de publicatie ‘Als een ramp de school treft’ staan handreikingen hoe te handelen bij een ramp of calamiteit op school. De publicatie geeft suggesties voor een draaiboek dat in iedere school voorhanden zou moeten zijn. Deze vijfde, geheel herziene versie, vervangt de eerder uitgegeven publicatie met dezelfde titel van KPC Groep.

Conclusie

Een calamiteit vraagt van schoolleiders en leraren heel andere inspanningen dan ze in hun dagelijkse werk leveren. Daarbij kan een stressvolle situatie remmend werken op het vermogen om passend te handelen. Dan zijn er nog de nieuwsmedia, die ook aandacht besteden aan de gebeurtenis en extra druk op de school leggen.

Alle scholen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, melden dat het belangrijk is om voorbereid te zijn. Voorbereiding helpt om passend te handelen, zeker in een crisissituatie waarin gevoelens van verslagenheid en machteloosheid overheersen. Daarnaast hoort deze voorbereiding bij de verantwoordelijkheid die de school draagt voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en leraren. De publicatie ‘Als een ramp de school treft’ biedt informatie en hulp bij dit soort vraagstukken.

Download